Yeni Ahit/Matta/11

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İsa ve Vaftizci Yahya[1]

1İsa, on iki havarisine vazifelerini anlattıktan sonra, Celile'nin kasabalarında ders anlatmak üzere oradan ayrıldı. 2O sırada hapishanede olan Vaftizci Yahya, Mesih'in yaptığı işler hakkında duyduğunda, ona öğrencilerini yolladı 3ve şöyle sordurdu, "Gelmesi beklenen kişi sen misin yoksa başka birisini bekleyelim mi?"
4İsa, şöyle cevapladı: "Gidin ve gördüklerinizi ve duyduklarınızı Yahya'ya anlatın. 5Körler görür hâle geliyor, sakatlar yürüyebiliyor, cüzzamlılar arındırılıyor, sağırlar duyar hâle geliyor, ölüler diriltiliyor ve müjde fakirlere bildiriliyor. 6Benim yüzümden ayağı takılıp düşmeyene mutluluklar olsun." 7Yahya'nın öğrencileri orayı terkederken, İsa kalabalığa Yahya'dan bahsetmeye başladı: "Kırsala ne görmek için gittiniz? Rüzgardan dolayı sallanan bir kamış görmeye mi? 8Eğer onu değilse, ne görmek için gittiniz? İyi ve güzel elbiselere bürünmüş birisini mi? Hayır, iyi ve güzel elbiseler giyinenler kralların saraylarında bulunur. 9O hâlde ne görmek için gittiniz? Bir peygamber mi? Evet, size şunu söylüyorum, o gördüğünüz, peygamberden de üstündür.
10Onun hakkında şöyle yazılmıştır:

'Elçimi senden önce göndereceğim,
Yolunu, senden önce, hazırlayacak'[2]

11Gerçekten size şunu söylüyorum, bir kadından doğmuş olanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha büyüğü ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte, göksel krallıkta en küçük olan kişi, ondan büyüktür. 12Vaftizci Yahya'nın ilk günlerinden bugüne kadar, göksel krallık şiddete maruz kalıyor ve şiddet sahibi insanlar onu baskıya uğratıyor. 13Yahya'nın zamanına kadar, bütün peygamberler ve dinî hukuk gelecekten haber verdiler. 14Eğer şunu kabul etmeye meyliniz varsa, gelmesi beklenen İlyas odur. 15Kimin kulağı varsa, duysun. 16Bu nesli neye benzetebilirim? Pazar yerlerinde oturan ve diğer insanlara şöyle hitap eden çocuklara benziyorlar:
17

'Sizin için kaval çaldık,
Oynamadınız,
Mersiye okuduk,
Yas tutmadınız'

18Yahya, riyazetle ve içkiden uzak olarak ortaya çıktığında, onun hakkında 'Cin uğramasına maruz kalmış' 19İnsanoğlu, hem riyazetsiz hem de içerek karşılarına çıktı ve şöyle dediler: 'İşte bir obur ve içkici adam! Vergi memurlarının ve günahkârların dostu.' Fakat, hikmet, yapılan amellerle kanıtlanır.

Tövbe Etmeyen Şehirlere Yazıklar Olsun![3]

20Bunun ardından İsa, mucizelerini gerçekleştirdiği yerleşim yerlerini, tövbe etmediklerinden dolayı kınadı: 21Yazıklar olsun Horazin! Yazıklar olsun Beytsayda! Eğer sizde gerçekleştirilmiş olan mucizeler Sur'da ve Sayda'da gerçekleştirilseydi, çoktan eski püskü elbiseler içinde ve başlarına kül saçarak tövbe ederlerdi. 22Fakat size şunu söylüyorum, yargılama gününde Sur ve Sayda'nın durumu sizin durumunuzdan daha katlanılır seviyede olacak. 23Ve sen Kefernahum, göğe mi yükseltileceğini zannediyorsun? Hayır sen ölüler ülkesine indirileceksin. Zira, eğer sende gerçekleştirilen mucizeler Sodom'da gerçekleştirilmiş olsaydı, Sodom bugüne kadar ayakta kalırdı. 24Fakat sana şunu söylüyorum, yargılama gününde Sodom'un durumu seninkinden daha dayanılır olacak.

Oğul'da Tecelli Eden Baba[4]

25Bu sırada İsa şöyle dedi: "Seni överim Baba, ey göğün ve yerin Rabbi, çünkü sen bu bilgileri bilge ve okumuş olanlardan gizledin fakat onları ufak çocuklara açıkladın. 26Evet, Baba, sen böyle yapmaktan hoşnutsun. 27Her nesne Babam tarafından bana verildi. Oğul'u Baba'dan başka kimse bilmez ve Baba'yı da Oğul'dan ve onun açıklamayı seçtiği kişilerden başkası bilmez. 28Bana gelin ey bütün yorulmuş ve yük yüklenmiş olanlar! Gelin de sizi dinlendiriyim. 29Boyunduruğumu kabul edin ve öğreneceklerinizi benden öğrenin, çünkü ben hassas kalpli ve alçakgönüllüyümdür. Ve ruhlarınız için bende bir huzur bulursunuz. 30Boyunduruğum kolaydır ve size yüküm hafiftir."

Açıklamalar
  1. Ayrıca bkz. Luka, 7:18-35
  2. Malaki, 3:1
  3. Ayrıca bkz. Luka, 10:13-15
  4. Ayrıca bkz. Luka, 10:21-22