Yeni Ahit/Matta/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve vaki oldu ki, on iki şakirdine emir vermeği bitirince, onların şehirlerinde öğretip vâzeylemek için oradan gitti. 2 İmdi, Yahya zindanda Mesihin işlerini işiterek şakirtlerini gönderip onlar vasıtası ile ona dedi: 3 Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim? 4 İsa da cevap verip onlara dedi: Gidin, işittiğiniz ve gördüğünüz şeyleri Yahyaya bildirin. 5 Körlerin gözleri açılıyor, topallar yürüyor, cüzamlılar temizleniyor, sağırlar işitiyor, ölüler kıyam ediyor, ve fakirlere incil vâzolunuyor. 6 Ve kim bende sürçmezse, ona ne mutlu! 7 Ve onlar giderlerken, İsa halka Yahya için söylemeğe başladı: Çöle ne görmeğe çıktınız? Yelin salladığı kamışı mı? 8 Fakat ne görmeğe çıktınız? Yumuşak esvap giymiş bir adam mı? İşte, yumuşak esvap giyenler kıral saraylarında bulunur. 9 Fakat niçin çıktınız? Bir peygamber görmeğe mi? Evet, size derim, ve peygamberden daha ziyadesini.
10 "İşte, senin yüzünün önünde habercimi gönderiyorum,
Senin önünde senin yolunu hazırlayacaktır,"
diye kendisi için yazılmış olan budur. 11 Doğrusu size derim: Kadınlardan doğanlar arasında Vaftizci Yahyadan daha büyüğü çıkmamıştır; fakat göklerin melekûtunda daha küçük olan ondan daha büyüktür. 12 Vaftizci Yahyanın günlerinden şimdiye kadar göklerin melekûtu zorlanıyor, ve zorbalar onu ele geçiriyorlar. 13 Çünkü bütün peygamberler ve şeriat Yahyaya kadar peygamberlik ettiler. 14 Ve eğer onu kabul etmek isterseniz, gelecek olan İlya odur. 15 Kulakları olan işitsin. 16 Fakat bu nesli neye benzeteyim? O, çarşı meydanlarında oturan çocuklara benzer, onlar ki, arkadaşlarına: 17 Biz size kaval çaldık, siz oynamadınız; biz yas tuttuk, siz dövünmediniz, derler. 18 Çünkü Yahya yemeyerek ve içmeyerek geldi: Onda cin var, diyorlar. 19 İnsanoğlu yiyerek ve içerek geldi: İşte, obur ve ayyaş adam, mültezimlerin ve günahkârların dostu! diyorlar. Ve hikmet kendi işleri ile tasdik olundu. 20 O zaman İsa kudretli işlerinin bir çoğunu yapmış olduğu şehirleri azarlamağa başladı, çünkü onlar tövbe etmediler: 21 Vay sana, ey Horazin! Vay sana, ey Beytsayda! Çünkü sizde vaki olan kudretli işler Sur ve Saydada vaki olsaydı, onlar çoktan çul ve külde tövbe ederlerdi. 22 Fakat size derim: Hüküm günü sizden ziyade Sur ve Saydaya kolaylık olacaktır. 23 Ve sen, ey Kefernahum, sen göke kadar mı yükseltileceksin? Ölüler diyarına kadar ineceksin. Çünkü sende yapılmış olan kudretli işler Sodomda yapılmış olsaydı, o, bugüne kadar dururdu. 24 Ancak ben size derim: Hüküm günü senden ziyade Sodom diyarına kolaylık olacaktır. 25 O zaman İsa cevap verdi, ve dedi: Ey Baba, gökün ve yerin Rabbi, sana şükrederim ki, sen bu şeyleri hikmetlilerden ve akıllılardan gizledin, ve onları küçük çocuklara açtın; 26 evet, Baba, zira indinde böylece hoş göründü. 27 Her şey Babam tarafından bana verildi; ve Babadan başka hiç kimse Oğlu bilmez; Oğuldan ve Oğlun keşfetmeği dilediği kimseden başkası da Babayı bilmez. 28 Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm. 29 Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz. 30 Çünkü boyunduruğum kolay, ve yüküm hafiftir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.