Yeni Ahit/2. Korintoslulara/6

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve onunla beraber işleyerek Allahın inayetini boş yere kabul etmemenizi biz de rica ediyoruz 2 (çünkü diyor:
"Makbul vakitte seni işittim,
Ve kurtarış gününde sana yardım ettim;"
makbul vakit işte, şimdidir; kurtuluş günü işte, şimdidir); 3 hiç bir şeyde hiç bir tökez vermedik, ta ki hizmetimiz ayıplanmasın, 4 fakat Allahın hizmetçileri olarak çok sabırda, sıkıntılarda, zaruretlerde, darlıklarda, 5 dayaklarda, hapislerde, karışıklıklarda, emeklerde, uykusuzluklarda, oruçlarda, 6 nezahette, bilgide, tahammülde, iyilikte, Ruhülkudüste, riyasız sevgide, 7 hakikat kelâmında, Allahın kudretinde; sağda ve solda salâhın silâhları ile, 8 izzetle ve hakaretle, fena şöhretle, ve iyi şöhretle, aldatıcılar gibi, fakat doğrular olarak; 9 bilinmeyenler gibi, fakat iyi bilinenler olarak; ölenler gibi, ve işte, yaşıyoruz; tedip olunanlar gibi, fakat öldürülmeyenler olarak; 10 mahzun olanlar gibi, fakat daima sevinenler olarak; fakirler gibi, fakat bir çoklarını zenginleştirenler olarak; hiç bir şeyi olmayanlar gibi, fakat her şeyi olanlar olarak, her şeyde kendimizi tavsiye ederiz. 11 Ey Korintoslular, ağzımız size açılmış, yüreğimiz genişlenmiştir. 12 Bizde sıkılmış değilsiniz, fakat duygularınızda sıkılmışsınız. 13 Fakat aynı ile mukabele için (çocuklarıma söyler gibi söylüyorum), siz de geniş olun. 14 İmansızlarla uygunsuz boyunduruğa girmeyin; çünkü salâh ile fesadın ne ortaklığı olur? Yahut nur ile karanlığın ne iştiraki olur? 15 Ve Mesih ile Belial arasında ne ittifak olur? Yahut iman edenin iman etmeyenle ne hissesi olur? 16 Ve putlarla Allahın mabedinin ne muvafakati olur? Çünkü biz hay olan Allahın mabediyiz; nitekim Allah demiştir: "Aralarında oturacağım ve yürüyeceğim; ve onların Allahı olacağım, ve onlar kavmim olacaklar." 17 Bunun için Rab diyor:
"Onların ortasından çıkın ve ayrılın,
Ve murdara dokunmayın,
Ve ben sizi kabul edeceğim;"
18 Ve her şeye kadir olan Rab diyor:
"Size Baba olacağım,
Ve siz bana oğullar ve kızlar olacaksınız."

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.