Yeni Ahit/İbranilere/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allah eski zamanda çok parçalar ve çok tarzlarla peygamberlerde babalara söylemiş olup 2 bu günlerin sonunda bize her şeye varis tayin ettiği ve vasıtası ile âlemleri yarattığı kendi Oğlunda söyledi; 3 o, kendi izzetinin nuru ve cevherinin öz sureti olarak ve onun kudret kelâmı ile bütün şeyleri taşıyarak, günahların tathirini yaptıktan sonra, yücelerde Azametin sağında oturdu; 4 meleklerden ne kadar âlâ bir isme varis oldu ise, onlardan o derece daha iyi oldu. 5 Çünkü meleklerin hangisine ne zaman:
"Sen benim Oğlumsun,
Ben seni bugün tevlit ettim,"
ve yine:
"Ben ona Baba olacağım,
Ve o bana Oğul olacak,"
demiştir? 6 Ve ilk oğulu dünyaya getirince, yine diyor: "Ve Allahın bütün melekleri ona secde kılsınlar." 7 Ve melekler hakkında diyor:
"Kendi meleklerini rüzgârlar,
Ve kendi hademelerini ateş alevi yapar;"
8 fakat Oğul hakkında diyor:
"Ey Allah, tahtın ebedî ve daimîdir,
Ve melekûtunun asası doğruluk asasıdır.
9 Salâhı sevdin ve kötülükten nefret ettin;
Bunun için Allah, senin Allahın,
Seni arkadaşlarından ziyade sevinç yağı ile meshetti."
10 Ve:
"Ya Rab, sen başlangıçta yerin temelini kurdun,
Gökler de senin ellerinin işleridir;
11 Onlar yok olacak, fakat sen durursun,
Ve hepsi esvap gibi eskiyecekler;
12 Onları kaftan gibi düreceksin, ve değişeceklerdir;
Fakat sen osun, Ve senin yılların tükenmeyeceklerdir."
13 Fakat meleklerin hangisine ne zaman:
"Ben düşmanlarını senin ayaklarına basamak koyuncaya kadar,
Sağımda otur,"
demiştir? 14 Hepsi kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için gönderilen hizmetçi ruhlar değil midirler?

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.