Yeni Ahit/2. Korintoslulara/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Allahın iradesi ile Mesih İsanın resulü Pavlus, ve Timoteos kardeş, bütün Ahayada olan mukaddeslerin hepsi ile Korintosta olan Allahın kilisesine: 2 Babamız Allahtan ve Rab İsa Mesihten size inayet ve selâmet olsun. 3 Allah tarafından teselli olunduğumuz teselli ile bütün sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için, 4 bizi her sıkıntımızda teselli eden, her tesellinin Allahı ve rahmetlerin Babası, Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mübarek olsun. 5 Çünkü Mesihin elemleri nasıl bize çoğalıyorsa, bizim tesellimiz de Mesih vasıtası ile böylece çoğalıyor. 6 Fakat eğer sıkıntı çekiyorsak, sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir; ve eğer teselli olunuyorsak, bizim çekmekte olduğumuz aynı elemlerin tahammülünde âmil olan teselliniz içindir; 7 elemlere olduğu gibi, böylece teselliye de ortak olduğunuzu bilerek hakkınızdaki ümidimiz de sabittir. 8 Çünkü, ey kardeşler, Asyada vaki olan sıkıntımızın size meçhul kalmasını istemeyiz, takat fevkınde pek ziyade ezildik, hattâ yaşamaktan bile meyus olduk; 9 fakat ölüm ilâmımız bizim kendimizde oldu, ta ki kendimize değil, ancak ölüleri kıyam ettiren Allaha güvenelim; 10 o bizi o kadar büyük ölümden kurtardı, ve kurtaracaktır; 11 ve siz de bizim için duanızla yardım ederek yine kurtaracağında dahi ona ümidimiz vardır; ta ki çok kimseler vasıtası ile bize olan lûtuf için bizden dolayı çok kimseler tarafından şükrolunsun. 12 Çünkü bizim övünmemiz budur, yani, dünyada ve daha ziyade size karşı Allahın kudsiyeti ve hulûsu ile, cismanî hikmetle değil, fakat Allahın inayeti ile hareket ettiğimize vicdanımızın şehadetidir. 13 Çünkü okuduğunuz, yahut tanıdığınız şeylerden başka şeyler de size yazmıyoruz; 14 ve ümit ederim ki bizi bir parça tanımış olduğunuz gibi sona kadar tanıyacaksınız; şöyle ki Rabbimiz İsanın gününde bizim fahrımız siz olduğunuz gibi, sizin fahrınız da biziz. 15 Ve bu itimat ile, ikinci nimete nail olmanız için önce size gelmek, 16 ve sizden Makedonyaya geçmek, ve tekrar Makedonyadan size gelmek ve tarafınızdan Yahudiyeye gönderilmek niyetinde idim. 17 İmdi bunu niyet ederken, acaba hafiflik ettim mi? Yahut bende evet evet, ve hayır hayır olması için niyet ettiğim şeyleri bedene göre mi niyet ettim? 18 Fakat Allah sadıktır ki bizim size olan sözümüz evet ve hayır değildir. 19 Çünkü aranızda bizim vasıtamızla, benim ve Silvanusun ve Timoteosun vasıtası ile va'zedilmiş olan Allahın Oğlu Mesih İsa evet ve hayır olmadı; fakat onda evet oldu. 20 Çünkü Allahın ne kadar vaitleri varsa, eveti ondadır; bundan dolayı bizim vasıtamızla Allaha izzet için Amini de onun vasıtası iledir. 21 Ve bizi sizin ile Mesihte sabit kılan, ve bizi meshetmiş olan, Allahtır; 22 ve o bizi mühürledi, ve bize yüreklerimizde Ruhun peyini verdi. 23 Fakat Allahı canıma şahit tutarım ki sizi esirgeyerek henüz Korintosa gelmedim. 24 İmanınıza hâkimiyetimiz olduğundan değildir, fakat sevincinizin yardımcılarıyız; çünkü imanda duruyorsunuz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.