Yeni Ahit/Romalılara/12

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi, ey kardeşler, bedenlerinizi diri, mukaddes, Allaha makbul kurban olarak takdim etmenizi Allahın rahmetleri için size yalvarırım; ruhanî ibadetiniz budur. 2 Ve bu âleme uymayın; fakat Allahın iyi ve makbul ve kâmil iradesi ne olduğunu farketmeniz için fikrinizin yenilenmesi ile değişilmiş olun. 3 Çünkü aranızda olan her adama bana verilen inayet ile diyorum, kendisi hakkında düşünmek lâzım geldiğinden fazla düşünmesin; fakat Allahın herkese tevzi ettiği iman miktarına göre, itidal ile düşünsün. 4 Çünkü bir bedende çok azamız olup bütün azanın işi aynı olmadığı gibi, 5 böylece biz çok olup Mesihte bir bedeniz, ve her birimiz diğerlerinin azasıyız. 6 Ve bize verilen inayete göre farklı mevhibelerimiz olup, eğer peygamberlikse, iman nisbetine göre, 7 eğer hizmet ise, hizmette, eğer öğretense, öğretmekte olsun; 8 yahut eğer nasihat edense, nasihatte bulunsun; ihsan eden, cömertlikle, riyaset eden, gayretle, merhamet eden, sevinç ile yapsın. 9 Sevgi riyasız olsun. Kötüden nefret edin; iyiye yapışın. 10 Kardeşlik sevgisinde birbirinizi şefkatle sevin; hürmette diğerlerini tercih edin; 11 gayrette gevşek olmayın, ruhta hararetli olun; Rabbe kulluk edin; 12 ümitte sevinin; sıkıntıda sabırlı olun; duada gayretle devam edin; 13 mukaddeslerin ihtiyaçlarına iştirak edin; misafirperver olmağa dikkat edin. 14 Size eza edenlere hayırdua edin; hayırdua edin ve lânet etmeyin. 15 Sevinenlerle sevinin; ağlayanlarla ağlayın. 16 Birbirinize karşı aynı fikirde olun. Yüksek şeyler düşünmeyin, fakat hor görülenlere tenezzül edin. Kendi kendinize ukalâ olmayın. 17 Kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Bütün insanlar nazarında iyi şeylere dikkat edin. 18 Mümkünse, bütün insanlarla elinizden geldiği kadar, selâmette olun. 19 Ey sevgililer, kendiniz için öç almayın, fakat Allahın gazabına yer verin; çünkü yazılmıştır: "Rab diyor: Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim." 20 Fakat: "Eğer düşmanın acıkmışsa, ona yedir; eğer susamışsa, ona içir; çünkü bunu yapmakla onun başı üzerine ateş korları yığarsın." 21 Kötülüğe yenilme, fakat kötülüğü iyilikle yen.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.