Yeni Ahit/1. Petrus/2

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi her kötülüğü, ve her hileyi, ve ikiyüzlülükleri ve hasetleri ve bütün çekiştirmeleri atarak, 2 eğer Rabbin lâtif olduğunu tattınızsa, yeni doğmuş çocuklar gibi, 3 ruhanî, hilesiz sütü özleyin, ta ki kurtuluş için onunla büyüyesiniz; 4 ona, insanlar tarafından reddolunmuş, fakat Allah indinde seçme, kıymetli, diri taşa yaklaşarak 5 siz de İsa Mesih vasıtası ile Allaha makbul ruhanî kurbanlar takdim etmek üzre, mukaddes kâhinlik olmak için, ruhanî ev olarak diri taşlar gibi bina olunuyorsunuz. 6 Çünkü kitapta vardır:
"İşte, Sionda seçme köşe taşı, kıymetli taş koyuyorum,
Ve ona iman eden hiç utandırılmayacaktır."
7 İmdi kıymet size, iman edenleredir, fakat iman etmeyenlere:
"Yapıcıların reddettikleri taş,
Köşenin başı,"
8 ve
"Sürçme taşı ve tökez kayası oldu."
Onlar kelâma itaat etmeyerek sürçerler; ve bunun için tayin olunmuşlardır. 9 Fakat sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak nuruna çağıranın faziletlerini ilân edesiniz diye, siz seçme nesil, mülûkâne kâhinlik, mukaddes millet, has kavmsınız; 10 siz bir vakitler kavm değildiniz, fakat şimdi Allahın kavmısınız; merhamete nail olmamıştınız, fakat şimdi merhamete nail oldunuz. 11 Ey sevgililer, cana karşı cenkleşen nefsanî arzulardan garipler ve misafirler gibi çekinmenizi rica ederim; 12 kötülük işleyenler gibi sizi çekiştirdikleri şeyde iyi işlerinizi görerek ziyaret gününde Allaha izzet versinler diye, Milletler arasında iyi yaşayışınız olsun. 13 Rab uğrunda her insanî nizama, gerek kırala, hepsine faik olduğundan; 14 gerek valilere, kötülük işleyenlerin cezası, ve iyilik işleyenlerin methi için onun tarafından gönderilmiş olduklarından, tâbi olun. 15 Çünkü Allahın iradesi böyledir; hür adamlar gibi, ve hürriyetinizi kötülük perdesi gibi kullanarak değil, 16 fakat Allahın kulları gibi iyilik işleyerek akılsız adamların cehaletini susturun. 17 Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin. Allahtan korkun. Kırala hürmet edin. 18 Ey hizmetçiler, efendilerinize, yalnız iyilere ve mülâyimlere değil, fakat ters huylu olanlara da tam korku ile itaat edin. 19 Çünkü eğer biri haksız yere elem çekerek Allaha karşı vicdandan ötürü hüzünlere dayanırsa, bu makbuldür. 20 Çünkü günah işleyerek yumruklandığınız vakit sabrederseniz, ne şeref vardır? Fakat iyilik işleyerek elem çekip sabrederseniz, Allah nezdinde bu makbuldür. 21 Çünkü bunun için çağırıldınız; zira Mesih dahi kendi izleri ardınca gidesiniz diye, size bir örnek bırakarak sizin için elem çekti; 22 o, günah işlemedi, ve onun ağzında hile bulunmadı; 23 tahkir olunduğunda ona karşı tahkir etmezdi; elem çektiğinde tehdit etmezdi; fakat doğruluk üzre hükmedene kendisini teslim ederdi; 24 günahlara ölmüş olarak salâha yaşayalım diye, o kendisi bizim günahlarımızı haç üzerinde bedeninde taşıdı; onun bereleri ile siz şifa buldunuz. 25 Çünkü yoldan sapan koyunlar gibi idiniz; fakat şimdi canlarınızın Çobanına ve Nazırına döndünüz.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.