Yeni Ahit/1. Korintoslulara/7

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmdi yazdığınız şeylere gelince: Adam için kadına dokunmamak iyidir. 2 Fakat zinalardan dolayı herkesin kendi karısı olsun, ve her kadının kendi kocası olsun. 3 Koca karısına, ve böylece de karı kocasına hakkını eda etsin. 4 Kendi bedeni üzerine karının değil, ancak kocasının hâkimiyeti vardır; ve böylece de kendi bedeni üzerine kocanın değil, ancak karısının hakimiyeti vardır. 5 Birbirinizi mahrum etmeyin, meğer ki dua ile meşgul olmanız için iki tarafın rızası ile muvakkaten olsun, ve tekrar birleşin, ta ki imsaksızlığınızdan dolayı Şeytan sizi iğva etmesin. 6 Fakat emir olarak değil, müsaade olarak bunu diyorum. 7 Lâkin bütün insanların benim kendim gibi olmalarını istiyorum; fakat kimi böyle, kimi şöyle, herkesin Allahtan kendi mevhibesi vardır. 8 Fakat evlenmemişlere, ve dul kadınlara diyorum: Benim gibi kalsalar, onlar için iyidir. 9 Fakat eğer imsakleri yoksa, evlensinler; çünkü yanmaktan ise, evlenmek daha iyidir. 10 Fakat evli olanlara ben değil, ancak Rab emrediyor: Karı kocasından ayrılmasın 11 (fakat eğer ayrılırsa da, kocasız kalsın, yahut kocası ile barışsın); ve koca karısını bırakmasın. 12 Fakat diğerlerine Rab değil, ben diyorum: Eğer bir kardeşin iman etmeyen karısı varsa, ve kadın kendisi ile oturmağa razı ise, onu bırakmasın. 13 Ve bir kadın, ki iman etmeyen kocası vardır, ve o kendisi ile oturmağa razıdır, kocasını bırakmasın. 14 Çünkü iman etmeyen koca, karısında takdis olunur, ve iman etmeyen karı, kardeşte takdis olunur; yoksa çocuklarınız o halde murdar olurdu; fakat şimdi mukaddestirler. 15 Fakat eğer iman etmeyen ayrılırsa, ayrılsın; kardeş yahut kızkardeş bu gibi hallerde esaret altında değildir; fakat Allah sizi selâmette çağırdı. 16 Çünkü, ey kadın, kocanı kurtaracağını ne bilirsin? Yahut, ey erkek, karını kurtaracağını ne bilirsin? 17 Ancak Rab herkese nasıl tevzi etti ise, Allah herkesi nasıl çağırdı ise, öylece yürüsün. Ve bütün kiliselerde böylece tenbih ediyorum. 18 Bir adam sünnetli iken çağırıldı mı? Sünnetsiz olmasın. Bir adam sünnetsizlikte mi çağırıldı? Sünnet olmasın. 19 Sünnetlilik bir şey değildir, ve sünnetsizlik bir sey değildir; fakat Allahın emirlerinin tutulması. 20 Herkes çağırıldığı halde kalsın. 21 Kul iken çağırıldın mı? Sana kaygı olmasın; fakat eğer azat olabilirsen, daha ziyade onu kullan. 22 Çünkü Rabde çağırılmış olan kul, Rabbin azatlısıdır, hür iken çağırılmış olan da Mesihin kuludur. 23 Paha ile satın alındınız; insanların kulları olmayın. 24 Kardeşler, herkes ne halde çağırıldı ise, Allah ile o halde kalsın. 25 Fakat kızlar hakkında Rabden emrim yoktur; fakat itimada lâyık olmak için Rab tarafından merhamete nail olmuş bir adam olarak rey veriyorum. 26 İmdi sanırım ki, şimdi üzerimizde olan sıkıntı sebebi ile bu iyidir, yani, insana olduğu gibi kalmak iyidir. 27 Kadına bağlı mısın? Çözülmeyi arama. Kadından çözülmüş müsün? Kadını arama. 28 Fakat eğer evlenirsen, günah etmezsin; ve eğer bir kız evlenirse, günah etmez. Fakat böyle kimselerin bedende sıkıntısı olacaktır; ve ben sizi esirgiyorum. 29 Ey kardeşler, bunu da beyan ediyorum; vakit kısaltılmıştır; bundan böyle karıları olanlar karıları yok gibi, 30 ve ağlayanlar ağlamıyor gibi, ve sevinenler sevinmiyor gibi, ve satın alanlar malı yok gibi, 31 ve dünyayı kullananlar ifratla kullanmıyor gibi olsunlar; çünkü bu dünyanın heyeti geçiyor. 32 Fakat kaygısız olmanızı istiyorum. Evlenmemiş adam nasıl Rabbi hoşnut etsin diye Rabbin şeyleri için kaygı çeker; 33 fakat evlenmiş olan adam, nasıl karısını hoşnut etsin, diye dünya şeyleri için kaygı çeker, ve taksim olunur. 34 Evlenmemiş olan kadın ve kız hem bedence, hem ruhça, mukaddes olsun diye, Rabbin şeyleri için kaygı çeker, fakat evlenmiş olan kadın nasıl kocasını hoşnut etsin diye dünya seyleri için kaygı çeker. 35 Ve bunu üzerinize kement atmak için değil, fakat yakışan halde olasınız, ve zihniniz dağılmayarak Rabbe mülâzemet edesiniz diye, sizin kendi menfaatiniz için söylüyorum. 36 Fakat bir kimse kızı hakkında yolsuz muamele ettiğini sanırsa, eğer yaşı geçmişse, ve öyle olması icap ederse, istediğini yapsın; günah işlemez; evlendirsin. 37 Fakat mecburiyeti olmayarak ve kendi iradesine hâkimiyeti olarak yüreğinde sabit duran adam kendi kızını yanında tutmağa yüreğinde karar vermişse, iyi eder. 38 Ve böylece kendi kızını evlendiren iyi eder; ve evlendirmeyen daha iyi eder. 39 Kocası ne kadar vakit yaşarsa, kadın bağlıdır; fakat eğer kocası ölürse, istediği kimse ile evlenmekte serbesttir; ancak Rabde olsun. 40 Fakat eğer öyle kalırsa, benim reyime göre daha mutludur; ve bende de Allahın Ruhu vardır, sanırım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.