Yeni Ahit/1. Korintoslulara/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ey kardeşler, ben de size ruhanîlere söyler gibi söyleyemedim, ancak cismanîlere, ve Mesihte çocuklara söyler gibi söyledim. 2 Size yiyecek değil, süt verdim; çünkü daha kadir değildiniz; ve şimdi bile kadir değilsiniz; 3 çünkü henüz cismanîsiniz; zira mademki aranızda kıskançlık ve çekişme vardır, cismanî değil misiniz? Ve insana göre yürümüyor musunuz? 4 Çünkü biri: Ben Pavlusun, ve diğeri: Ben Apollosunum, deyince, insanlar değil misiniz? 5 İmdi Apollos nedir? Ve Pavlus nedir? Her birine Rabbin verdiğine göre, vasıtaları ile iman ettiğiniz hizmetçilerdir. 6 Ben diktim, Apollos suladı; fakat Allah büyüttü; 7 böylece ne diken, ne de sulayan bir şey değildir, fakat büyüten Allah. 8 İmdi diken ve sulayan birdirler; fakat her biri kendi ücretini kendi emeğine göre alacaktır. 9 Çünkü Allahın iş arkadaşlarıyız; Allahın ziraati, Allahın binasısınız. 10 Bana verilen Allahın inayetine göre, hikmetli mimar gibi, temel koydum; başkası da üzerine bina ediyor. Fakat herkes üzerine nasıl bina ettiğine dikkat etsin. 11 Çünkü konulan temelden, yani, İsa Mesihten başka, kimse diğer temel koyamaz. 12 Fakat eğer bir kimse bu temel üzerine altın, gümüş, kıymetli taşlar, tahta, ot, kamış bina ederse, 13 herkesin işi zahir olacaktır; zira gün onu beyan edecektir, çünkü ateşle keşfolunacaktır; herbirinin işi ne çeşit olduğunu ateş kendisi ispat edecektir. 14 Eğer onun üzerine bir kimsenin bina ettiği iş durursa, ücret alacaktır. 15 Eğer bir kimsenin işi yanarsa, zarar çekecek; fakat kendisi kurtulacaktır; ancak ateş içinden geçer gibi. 16 Bilmez misiniz ki Allahın mabedisiniz, ve Allahın Ruhu sizde durur? 17 Eğer bir kimse Allahın mabedini bozarsa, Allah onu bozacaktır; çünkü Allahın mabedi mukaddestir; o mabet sizsiniz. 18 Kimse kendi kendisini aldatmasın. Eğer bir kimse aranızda bu dünyada kendisini hikmetli sayarsa, hikmetli olmak için akılsız olsun. 19 Çünkü bu dünyanın hikmeti Allahın indinde akılsızlıktır. Çünkü yazılmıştır: "O, hikmetlileri kendi hilelerinde yakalar;" 20 ve yine yazılmıştır: "Rab hikmetlilerin düşünceleri boş olduğunu bilir." 21 Bunun için kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir; 22 gerek Pavlus, gerek Apollos, gerek Kifas, gerek dünya, gerek hayat, gerek ölüm, gerek hazır olan şeyler, gerek gelecek şeyler; hepsi sizindir, 23 ve siz Mesihinsiniz; Mesih de Allahındır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.