Yeni Ahit/1. Timoteosa/1

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Kurtarıcımız Allahın ve ümidimiz olan Mesih İsanın emrine göre Mesih İsanın resulü Pavlus, 2 imanda öz oğluma, Timoteosa: Baba Allahtan ve Rabbimiz Mesih İsadan inayet, merhamet ve selâmet olsun. 3 Ben Makedonyaya giderken, farklı talim öğretmemeği, imanda olan Allah işini idareden ziyade, 4 mubahaselere sebep olan masallara ve nihayetsiz nesepnamelere kulak asmamağı bazılarına tenbih edesin diye, Efesosta kalmağa seni teşvik ettiğim gibi, şimdi de ediyorum. 5 Fakat tenbihin gayesi temiz yürekten ve iyi vicdandan ve riyasız imandan olan sevgidir; 6 bazıları bunlardan sapmış olup ne söyledikleri şeyleri, ne de neler hakkında iddia ettiklerini anlamadıkları halde, 7 şeriat muallimleri olmak isteyerek boş sözlere döndüler. 8 Fakat, şeriatin salih için değil, ancak fasitler ve nizamsızlar, 9 hürmetsizler ve günahkârlar, mukaddes olmayanlar ve murdarlar, baba ve ana katilleri, adam öldürenler, 10 zaniler, lutîler, insan hırsızları, yalancılar, yalan yere yemin edenler için, ve sağlam öğretişe muhalif başka bir şey varsa, onun için konulduğunu bilerek, bir kimse onu meşru bir surette kullanırsa, şeriatin iyi olduğunu biliriz; 11 bana emanet edilen mubarek Allahın izzetinin inciline göre böyledir. 12 Beni kuvvetlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsaya şükrederim; çünkü evvelâ küfür ve eza edici ve muzır olduğum halde, kendi hizmetine koyarak beni sadık saydı; 13 fakat merhamete nail oldum, çünkü bilmeyerek imansızlıkta yaptım; 14 ve Mesih İsada olan iman ve sevgi ile Rabbimizin inayeti ziyadesi ile çoğaldı. 15 Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi, sözü sadıktır, ve her veçhile kabule lâyıktır; onlardan birincisi benim; 16 ancak bundan dolayı merhamete nail oldum, ta ki ebedî hayat için kendisine iman edecek olanların nümunesi olmak üzre, Mesih İsa önce bende bütün tahammülünü göstersin. 17 İmdi devirlerin Kıralına, zeval bulmaz, göze görünmez, tek Allaha ebetler ebedince hürmet ve izzet olsun. Amin. 18 Ey oğlum Timoteos, senin hakkında evvelce olan peygamberliklere göre, bu tenbihi sana teslim ediyorum, ta ki onlarla iyi cenge cehdedesin; 19 imanın ve iyi vicdanın olsun; bazıları iyi vicdanı reddedip iman hususunda battılar; 20 İmeneos ve İskender bunlardandır; kendilerine küfretmemek öğretilsin diye, onları Şeytana teslim ettim.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.