Yeni Ahit/2. Korintoslulara/13

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bu üçüncü defadır ki yanınıza geliyorum. İki veya üç şahidin ağzı ile her söz sabit kılınacaktır. 2 Önce dedim, ve ikinci defa hazır iken olduğu gibi, ve şimdi gaip olarak, evvelce günah işlemiş olanlara ve diğerlerinin hepsine önceden diyorum: Eğer yine gelirsem, esirgemeyeceğim; 3 çünkü bende söyleyen, size karşı zayıf olmayıp ancak aranızda kudretli olan Mesihin delilini arıyorsunuz; 4 çünkü zayıflık ile haça gerildi, fakat Allahın kudreti ile yaşıyor. Çünkü biz de onda zayıfız, fakat sizin için olan Allahın kudreti ile onunla beraber yaşayacağız. 5 İmanda mısınız diye kendi kendinizi deneyin; kendinizi imtihan edin. Yahut kendiniz hakkında bilmiyor musunuz ki, eğer merdut değilseniz, İsa Mesih sizdedir? 6 Fakat ümit ederim ki, bizim merdut olmadığımızı bileceksiniz. 7 Ve sizin fena bir şey yapmamanız için Allaha dua ediyoruz; bu da makbul görünmemiz için değil, ancak biz merdutlar gibi olsak bile, sizin iyi olanı yapmanız içindir. 8 Çünkü hakikate karşı değil, ancak hakikat için bir şey yapabiliriz. 9 Çünkü ne zaman biz zayıf ve siz kuvvetli olursanız, seviniyoruz; bunu, yani, sizin ikmal edilmenizi, dua ediyoruz. 10 Ve yıkmak için değil, bina etmek için Rabbin bana verdiği salâhiyete göre, hazır iken şiddetle davranmayayım diye, bu şeyleri bunun için gaip iken yazıyorum. 11 Ve baki hoşça kalın, ey kardeşler. Kemale gayret edin; müteselli olun; aynı şeyi düşünün; selâmette olun; ve muhabbet ve selâmet Allahı sizinle beraber olacaktır. 12 Birbirinizi mukaddes öpüşle selâmlayın. 13 Bütün mukaddesler size selâm ederler. 14 Rab İsa Mesihin inayeti, ve Allahın muhabbeti, ve Ruhülkudüsün müşareketi hepiniz ile beraber olsun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.