Yeni Ahit/Romalılara/14

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İmanda zayıf olanı kabul edin, fakat şüpheli meselelere karar vermek için değil. 2 Birinin her şeyi yemeğe iman vardır; fakat zayıf olan sebze yiyor. 3 Yiyen, yemeyeni hor görmesin; ve yemeyen yiyene hükmetmesin; çünkü Allah onu kabul etmiştir. 4 Başkasının hizmetçisine hükmeden sen kimsin? Kendi efendisi huzurunda durur veya düşer. Fakat duracaktır; çünkü Rab onu durdurmağa kadirdir. 5 Kimi bir güne başka günden ziyade itibar eder; ve kimi her güne itibar eder. Her biri kendi fikrinde kani olsun. 6 Güne itibar eden Rab için itibar ediyor; ve yiyen Rab için yiyor, çünkü Allaha şükrediyor; ve yemeyen Rab için yemiyor, ve Allaha şükrediyor. 7 Çünkü bizden hiç kimse kendisi için yaşamıyor, ve hiç kimse kendisi için ölmüyor. 8 Çünkü eğer yaşarsak, Rab için yaşarız; ve eğer ölürsek, Rab için ölürüz; imdi eğer yaşarsak da, ölürsek de, Rabbiniz. 9 Çünkü Mesih bunun için öldü ve tekrar yaşadı, ta ki, hem ölülerin ve hem yaşayanların Rabbi olsun. 10 Fakat sen, niçin kardeşine hükmediyorsun? Ve yahut sen, niçin kardeşini hor görüyorsun? Çünkü hepimiz Allahın hüküm kürsüsü önünde duracağız. 11 Çünkü yazılmıştır:
"Rab diyor: Hayatım hakkı için, her diz önümde çökecek,
Ve her dil Allaha ikrar edecektir."
12 İmdi öyle ise, her birimiz kendisi hakkında Allaha hesap verecektir. 13 Bunun için birbirimize artık hükmetmeyelim; fakat daha ziyade kardeşe tökez yahut sürçme taşı koymamağa hükmedin. 14 Bilirim, ve Rab İsada kaniim ki, hiç bir şey kendiliğinden murdar değildir; ancak bir şeyi murdar sayan kimseye murdardır. 15 Çünkü eğer yiyecek sebebi ile kardeşin mahzun olursa, artık sevgiye göre yürümüyorsun. Onun uğruna Mesihin öldüğü kimseyi yiyeceğin ile helâk etme. 16 İyiliğiniz hakkında kötü söylenmesin; 17 çünkü Allahın melekûtu yiyecek ve içecek değil, fakat salâh ve selâmet ve Ruhülkudüsle sevinçtir. 18 Çünkü bununla Mesihe kulluk eden Allaha makbul, ve insanlarca beğenilmiştir. 19 İmdi öyle ise, selâmete ve yekdiğerini bina etmeğe ait işlere sâyedelim. 20 Yiyecek uğruna Allahın işini bozma. Her şey temizdir; fakat sürçerek yiyen adama kötüdür. 21 Et yememek, şarap içmemek ve kardeşinin onunla sürçeceği bir şeyi yapmamak iyidir. 22 Sende olan iman Allahın indinde kendin için olsun. Tahsin ettiği işte kendine hükmetmeyen adam ne mutludur! 23 Fakat şüphe eden yerse, mahkûm olur, çünkü imandan değildir; ve imandan olmayan her şey günahtır.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.