Yeni Ahit/Vahiy/11

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Ve bana değneğe benzer bir kamış verilip denildi: Kalk, ve Allahın mabedini ve mezbahı ve onda secde kılanları ölç. 2 Ve mabedin dış avlusunu hariçte bırak, ve onu ölçme; çünkü milletlere verildi, ve mukaddes şehri kırk iki ay ayak altında çiğneyecekler. 3 Ve iki şahidime ruhsat vereceğim, ve çulla giyinmiş olarak bin iki yüz altmış gün peygamberlik edeceklerdir. 4 Dünyanın Rabbi önünde duran iki zeytin ağacı ve iki şamdan bunlardır. 5 Ve eğer bir adam kendilerine zarar vermek isterse, onların ağzından ateş çıkar ve düşmanlarını yiyip bitirir; ve eğer bir adam onlara zarar vermek isteyecek olursa, kendisinin bu suretle öldürülmesi gerektir. 6 Onların peygamberlik günlerinde yağmur yağmasın diye, gökü kapamak kudretleri vardır; ve sular üzerinde onları kana döndürmek, ve kaç kere isterlerse, yeri her belâ ile vurmak kudreti kendilerinde vardır. 7 Kendilerinin şehadetini bitirecekleri zaman, cehennemden çıkan canavar onlarla cenk edecek, ve onları yenecek, ve onları öldürecektir. 8 Ve onların cesetleri ruhanîce Sodom ve Mısır denilen büyük şehrin meydanı üzerinde kalacaktır; onların Rabbi de orada haça gerildi. 9 Ve kavmlardan ve sıptlardan ve dillerden ve milletlerden adamlar onların cesetlerini üç buçuk gün görürler, ve cesetlerinin kabre konulmasına ruhsat vermezler. 10 Ve yeryüzünde oturanlar onlar üzerine sevinirler; ve çok mesrur olup birbirine hediyeler gönderecekler; çünkü bu iki peygamber yeryüzünde oturanlara eziyet ederlerdi. 11 Ve üç buçuk gün sonra onların içine Allahtan hayat ruhu girdi ve ayakları üzerine dikildiler; ve onları görenlerin üzerine büyük korku düştü. 12 Ve gökten onlara: Buraya çıkın, diyen büyük bir ses işittiler. Ve bulutta göke çıktılar; ve düşmanları onları gördüler. 13 Ve o saatte büyük zelzele oldu, ve şehrin onda biri yıkıldı, ve zelzelede yedi bin kişi telef oldular; ve bakileri korkup gökün Allahına izzet verdiler. 14 İkinci Vay geçti; işte, üçüncü Vay çabuk geliyor. 15 Ve yedinci melek boru çaldı ve:
Dünyanın kırallığı
Rabbimizin ve onun Mesihinin oldu;
Ve ebetler ebedince saltanat sürecektir,
diyerek gökte büyük sesler oldu. 16 Ve Allahın önünde tahtları üzerinde oturan yirmi dört ihtiyar yüz üstü yere kapandılar ve Allaha secde kılarak dediler:
17 Ey her şeye Kadir olan,
Var olan ve var olmuş olan Rab Allah,
Sana şükrediyoruz;
Çünkü kendi büyük kudretini aldın,
Ve saltanat sürdün.
18 Ve milletler gazaplandılar,
Ve senin gazabın geldi,
Ve ölülerin hükmolunmak ve senin peygamber kullarına
Ve mukaddeslere ve senin isminden korkanlara,
Küçüklere ve büyüklere, ücretlerini vermek,
Ve yeri harap edenleri harap etmek vakti geldi.
19 Ve Allahın gökte olan mabedi açıldı; ve onun mabedinde ahdinin sandığı göründü; ve şimşekler ve sesler ve gök gürlemeleri ve zelzele ve büyük dolu oldu.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.