Yeni Ahit/Filipililere/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Velhasıl kardeşlerim, Rabde sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez, fakat size emniyet verir. 2 Köpeklerden sakının, kötü işçilerden sakının, kesmeden sakının; 3 çünkü sünnetlilik, Allahın Ruhu ile ibadet eden, ve Mesih İsada övünen ve bedene güvenmeyenler, biziz; 4 vakıa ben bedene de güvenebilirdim; eğer başka biri bedene güvenmeyi düşünüyorsa, ben daha ziyade; 5 ben ki sekizinci günü sünnetli, İsrail cinsinden, Benyamin sıptından, İbranîlerden bir İbranî, şeriate göre Ferisi, 6 gayrete göre kiliseye eza eden, şeriatte olan salâha göre, kusursuzdum. 7 Fakat benim için kâr olan şeyleri Mesih için zarar saydım. 8 Evet, kendisi uğruna her şeyi zayettiğim Rabbim İsa Mesih bilgisinin yüksekliğinden ötürü, gerçekten her şeyi zarar sayıyorum, ve süprüntü sayıyorum, ta ki Mesihi kazanayım; 9 ve şeriatten olan kendi salâhım değil, fakat Mesih imanı ile Allahtan iman yolu ile salâhım olarak kendisinde bulunayım; 10 onun ölümünün suretini alarak onu ve onun kıyamının kudretini ve onun elemlerine iştiraki bileyim; 11 ta ki bir yolla ölülerden kıyama erişeyim. 12 Zaten almış, yahut zaten kemale ermiş değilim, fakat Mesih İsa tarafından tutulduğum şeye erişmek için arkasından koşuyorum. 13 Ey kardeşler, ben kendimi henüz erişmiş saymıyorum; fakat bir şey var, arkada olan şeyleri unutarak ve ileride olan şeylere uzanarak, 14 Mesih İsada Allahın yüksek davetinin mükafâtı için, hedefe doğru koşuyorum. 15 İmdi biz, kâmil olanlar, hepimiz bunu düşünelim; ve eğer bir şeyde başka suretle düşünürseniz, bunu da Allah size keşfedecektir. 16 Ancak eriştiğimiz ne ise, aynı kanunla yürüyelim. 17 Ey kardeşler, bana uyun, ve bizim size örnek olduğumuz gibi, böyle yürüyenlere dikkatle bakın. 18 Çünkü, haklarında çok defa size söylemiş olduğum, ve şimdi de ağlayarak söylediğim bir çok yürüyenler vardır ki Mesihin haçının düşmanlarıdır. 19 Onların sonu helâktir, onların ilâhı karındır, ve izzetleri ayıplarındadır, dünya şeylerini düşünürler. 20 Çünkü vatanımız göklerdedir, oradan da Kurtarıcıyı, Rab İsa Mesihi, bekliyoruz; 21 o her şeyi kendisine tâbi kılmağa muktedir olan kendi tesirine göre, bizim hakir bedenimizin şeklini kendi izzetli bedeninin benzeyişine değiştirecektir.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.