Yeni Ahit/Yuhanna/16

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Sürçtürülmeyesiniz diye bu şeyleri size söyledim. 2 Sizi havralardan kovacaklar; evet, saat geliyor ki, sizi öldüren her adam Allaha hizmet ediyor sanacaktır. 3 Ve bu şeyleri edecekler, çünkü ne Babayı, ne de beni tanıdılar. 4 Fakat saatleri gelince, bunları size söylediğimi hatırlayasınız diye bu şeyleri size söyledim. Ve size bu şeyleri başlangıçtan söylemedim, çünkü sizinle beraberdim. 5 Şimdi ise, beni gönderene gidiyorum; ve sizden kimse: Nereye gidiyorsun? diye bana sormuyor. 6 Fakat size bu şeyleri söylediğim için yüreğinizi keder doldurdu. 7 Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü gitmezsem, Tesellici size gelmez; fakat gidersem, onu size gönderirim. 8 Ve o geldiği zaman, günah için, salâh için, ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir; 9 günah için, çünkü bana iman etmezler; 10 salâh için, çünkü Babama gidiyorum, ve artık beni görmezsiniz; 11 ve hüküm için, çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmiştir. 12 Size söyleyecek daha çok şeylerim var; fakat şimdi dayanamazsınız. 13 Fakat o, hakikat Ruhu, gelince, size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemeyecektir; fakat her ne işitirse, söyleyecek; ve gelecek şeyleri size bildirecektir. 14 O beni taziz edecektir; çünkü benimkinden alacak, ve size bildirecektir. 15 Babanın her nesi varsa, benimdir; bunun için: Benimkinden alacak, ve size bildirecektir, dedim. 16 Biraz zaman, ve beni artık görmeyeceksiniz; ve yine biraz zaman, ve beni göreceksiniz. 17 O vakit şakirtlerinden bazıları birbirine dediler: Biraz zaman, ve beni görmeyeceksiniz, ve yine biraz zaman, ve beni göreceksiniz, ve: Çünkü Babaya gidiyorum; bize söylediği bu nedir? 18 İmdi diyorlardı: Bu: Biraz zaman, dediği nedir? Ne söylüyor, bilmiyoruz. 19 İsa kendisinden sormak istediklerini anladı; onlara dedi: Biraz zaman, ve beni görmeyeceksiniz, ve yine biraz zaman, ve beni göreceksiniz, dediğim bu söz için mi birbirinize soruyorsunuz? 20 Doğrusu ve doğrusu size derim: Siz ağlayıp dövüneceksiniz, dünya ise, sevinecektir; siz keder çekeceksiniz, fakat kederiniz sevince dönecektir. 21 Kadın doğuracağı vakit, sıkıntı çeker, çünkü saati gelmiştir; fakat çocuğu doğurduğu zaman, dünyaya bir insan doğması sevinci ile artık sıkıntıyı anmaz. 22 Bunun için, şimdi kederiniz var; fakat sizi yine göreceğim, ve yüreğiniz sevinecektir; ve kimse sevincinizi sizden almaz. 23 Ve o günde benden hiç bir şey sormayacaksınız. Doğrusu ve doğrusu size derim: Babadan her ne dileyecek olursanız, benim ismimle onu size verecektir. 24 Şimdiye kadar benim ismimle bir şey dilemediniz; dileyin ve alırsınız, ki sevinciniz tamam olsun. 25 Size bu şeyleri mesellerle söyledim; saat geliyor ki, size artık mesellerle söylemeyeceğim; fakat size Baba hakkında açıkça bildireceğim. 26 O günde benim ismimle dileyeceksiniz; ve sizin için Babadan isteyeceğim, demem; 27 çünkü Baba kendisi sizi sever, çünkü siz beni sevdiniz, ve Babadan çıktığıma iman ettiniz. 28 Babadan çıktım, ve dünyaya geldim; yine dünyayı bırakıp Babaya gidiyorum. 29 Şakirtleri dediler: İşte, şimdi açıkça söylüyorsun, ve hiç bir mesel söylemiyorsun. 30 Senin bütün şeyleri bildiğini şimdi biliyoruz, ve kimsenin senden sormasına ihtiyacın yoktur; Allahtan çıktığına bunun için iman ederiz. 31 İsa onlara cevap verdi: Şimdi iman ediyor musunuz? 32 İşte, saat geliyor, evet, gelmiştir, her biriniz kendinizinkilere dağılacak, ve beni yalnız bırakacaksınız; fakat yalnız değilim, çünkü Baba benim iledir. 33 Bende selâmetiniz olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada sıkıntınız vardır; fakat cesur olun; ben dünyayı yendim.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.