Yeni Ahit/2. Korintoslulara/12

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Faideli değilse de, övünmek lâzımdır; imdi rüyetlere ve Rabbin vahiylerine geleceğim. 2 On dört yıl önce, Mesihte bir adam (bilmem, bedende mi, bilmem, bedenden hariç mi, Allah bilir), üçüncü göke kadar kapılıp götürülmüş böyle bir adam bilirim. 3 Ve böyle bir adam bilirim ki (bedende mi, bedenden hariç mi, bilmem, Allah bilir), 4 cennete kapılıp götürüldü, ve insana söylemek caiz olmayan söylenmez sözler işitti. 5 Böyle bir kimse hakkında övüneceğim; fakat zayıflıklarımdan başka, kendi hakkımda övünmeyeceğim. 6 Çünkü övünmek isteyecek olursam, akılsız olmayacağım; çünkü hakikati söyleyeceğim; fakat kimse bende gördüğü, yahut benden işittiği şeyden fazla benim hakkımda düşünmesin diye çekiniyorum. 7 Ve vahiylerin çok büyük olmasından kibirlenmeyeyim diye, bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir Şeytan meleği, verildi, ta ki, kibirlenmeyeyim. 8 Benden ayrılsın diye, bunun için üç kere Rabbe yalvardım. 9 Ve bana dedi: İnayetim sana yeter; çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. İmdi çok hazzederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim, ta ki, Mesihin kuvveti benim üzerime konsun. 10 Bundan dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, zaruretlere, ezalara ve darlıklara razıyım; çünkü ne zaman zayıf isem, o zaman kuvvetliyim. 11 Akılsız oldum; siz beni mecbur ettiniz; çünkü ben sizin tarafınızdan tavsiye olunmalı idim; zira her ne kadar bir şey değilsem de, en faik resullerden hiç bir şeyde eksiğim yoktur. 12 Gerçek bütün sabır ile, alâmetlerle, hârikalarla, ve kudretli işlerle aranızda resul alâmetleri işlendi. 13 Çünkü ben kendim size yük olmadığımdan başka, öbür kiliselerden aşağı kaldığınız şey nedir? Bu haksızlığı bana bağışlayın. 14 İşte, bu üçüncü defadır ki, yanınıza gelmeğe hazırım; ve size yük olmayacağım; çünkü sizde olanı değil, fakat sizi arıyorum; çünkü çocukların ana babalarına değil, fakat ana babaların çocuklara mal biriktirmesi lâzımdır. 15 Ve ben canlarınız uğruna çok hazzederek sarfedeceğim ve sarfolunacağım. Eğer sizi ziyadesi ile seversem, daha eksik mi sevilirim? 16 Öyle de olsun, ben size yük olmadım; fakat kurnaz olarak, hile ile sizi elde ettim! 17 Acaba size gönderdiğim adamlardan biri vasıtası ile sizden bir menfaat aldım mı? 18 Titusu teşvik ettim, ve kardeşi beraber gönderdim. Titus sizden bir menfaat aldı mı? Aynı ruhta, aynı izlerde yürümedik mi? 19 Çoktan beridir size karşı kendimizi müdafaa ediyoruz fikrinde misiniz? Biz Allahın karşısında, Mesihte söylüyoruz. Ve bütün şeyler, ey sevgililer, sizin bina olunmanız içindir. 20 Çünkü korkuyorum ki, geldiğim zaman sizi bir suretle istemediğim gibi bulacağım, ben de tarafınızdan istemediğiniz gibi bulunacağım; bir suretle münazaa, kıskançlık, öfkeler, ayrılıklar, çekiştirmeler, fısıltılar, kabarmalar, karışıklıklar bulunacak; 21 yine geldiğim zaman aranızda Allahım beni hakir edecek, ve evvelce günah işlemiş olup yaptıkları pislik ve zina ve şehvet hakkında tövbe etmemiş olan bir çokları için yas tutacağım.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.