Yeni Ahit/Matta/20

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Zira göklerin melekûtu ev sahibi bir adama benzer ki, sabah erken bağına rençber tutmağa çıktı. 2 Ve rençberlerle günde bir dinara uyuşup onları bağına gönderdi. 3 Ve saat üç sularında çıkıp çarşı meydanında başkalarını işsiz durur gördü. 4 Ve onlara dedi: Siz de bağa gidin, ben size hak ne ise, onu veririm. Onlar da gittiler. 5 Saat altı ve dokuz sularında yine çıktı, yine böyle yaptı. 6 Ve saat on bir sularında çıkıp işsiz duran başkalarını buldu, ve onlara dedi: Neden burada bütün gün aylak duruyorsunuz? 7 Onlar kendisine dediler: Çünkü kimse bizi tutmadı. Onlara dedi: Siz de bağa gidin. 8 Ve akşam olunca, bağ sahibi kâhyasına dedi: Rençberleri çağır; ve sonunculardan başlayarak birincilere kadar ücretlerini ver. 9 Saat on bir sularında tutulanlar geldikleri zaman, her biri bir dinar aldı. 10 Birinciler geldikleri vakit, daha fazla alacaklarını sandılar; onlar da adam başına bir dinar aldılar. 11 Ve aldıkları zaman, ev sahibine karşı mırıldanarak dediler: 12 Bu sonuncular bir saat işlediler, ve sen onları günün ağırlığını ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. 13 Fakat o cevap verip onlardan birine dedi: Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum; sen benimle bir dinara uyuşmadın mı? 14 Kendininkini al, git; bu sonuncuya sana verdiğim gibi vermek istiyorum. 15 Malımla istediğimi yapmak bana caiz değil mi? Yoksa benim iyi olduğumu kötü gözle mi görüyorsun? 16 Böylece sonuncular birinciler, ve birinciler sonuncular olacaklardır. 17 Ve İsa Yeruşalime çıkarken on iki şakirdi ayrıca alıp yolda onlara dedi: 18 İşte, Yeruşalime çıkıyoruz; İnsanoğlu başkâhinlerin ve yazıcıların eline verilecek; onlar onu ölüme mahkûm edeceklerdir. 19 Ve onunla eğlensinler, kamçı ile dövsünler, ve haça gersinler diye, onu Milletlere verecekler; ve üçüncü gün kıyam edecektir. 20 O zaman Zebedinin oğullarının anası, oğulları ile beraber onun yanına gelip secde kılarak kendisinden bir şey diledi. 21 Ve İsa kadına dedi: Sen ne istiyorsun? Kadın ona dedi: Emret ki, bu benim iki oğlum senin melekûtunda biri sağında, ve biri solunda otursunlar. 22 Fakat İsa cevap verip dedi: Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz. Benim içmek üzre olduğum kâseyi içebilir misiniz? Onlar İsaya: Edebiliriz, dediler. 23 İsa onlara dedi: Gerçi siz benim kâsemi içeceksiniz; fakat sağımda veya solumda oturmağı vermek benim elimde değil; fakat Babam tarafından hazırlanmış olanlar içindir. 24 Ve on şakirt bunu işittikleri zaman, iki kardeşe gücendiler. 25 Fakat İsa onları yanına çağırıp dedi: Bilirsiniz ki, milletlerin reisleri onlara saltanat ederler, ve büyükleri üzerlerine hâkimiyet sürerler. 26 Sizin aranızda böyle olmayacaktır; fakat aranızda kim büyük olmak isterse, hizmetçiniz olsun. 27 Ve aranızda kim birinci olmak isterse, kulunuz olsun. 28 Nitekim İnsanoğlu kendisine hizmet edilmeğe değil, ancak hizmet etmeğe ve bir çokları için canını fidye vermeğe geldi. 29 Ve onlar Erihadan çıktıkları zaman, büyük bir kalabalık İsanın ardınca gitti. 30 Ve işte, yol kenarında oturan iki kör, İsanın geçtiğini işitince: Ya Rab, bize merhamet eyle, sen, ey Davud oğlu! diye bağırdılar. 31 Ve sussunlar diye kalabalık onları azarladı. Fakat onlar: Ya Rab, bize merhamet eyle, sen, ey Davud oğlu! diye, daha çok bağırdılar. 32 İsa durup onları çağırarak dedi: Size ne yapmamı istiyorsunuz? 33 Onlar kendisine: Ya Rab, gözlerimiz açılsın, dediler. 34 Ve İsa acıyarak, gözlerine dokundu; ve hemen gözleri açılıp onun ardınca gittiler.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.