Yeni Ahit/1. Selâniklilere/3

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Bunun için artık dayanamayarak Atinada yalnız bırakılmağa razı olduk, 2 ve sizi sabit kılmak ve imanınız hakkında teselli etmek için Mesihin incilinde Allahın hizmetçisi, kardeşimiz Timoteosu gönderdik, 3 ta ki bu sıkıntılarda hiç kimse sarsılmasın; çünkü bunun için tayin olunduğumuzu siz kendiniz bilirsiniz. 4 Çünkü sıkıntı çekeceğimizi yanınızda iken önceden size söyledik, nitekim malûmunuz olduğu üzre de vaki oldu. 5 Bu sebeple ben de artık dayanamayarak, acaba iğva edici sizi bir suretle imtihan etti mi? Ve emeğimiz boşa gitti mi? diye, imanınızı bilmek için gönderdim. 6 Fakat Timoteos şimdi sizden bize gelip imanınızı ve sevginizi, ve biz sizi görmeği özlediğimiz gibi bizi özleyerek, daima bizi hayırla andığınızı bize müjdeleyince, 7 ey kardeşler, bundan dolayı sizin hakkınızda, bütün zaruret ve sıkıntımız içinde imanınızla teselli olunduk; 8 çünkü şimdi siz Rabde sabit durursanız, biz yaşarız. 9 Çünkü Allahımızın huzurunda sizin için sevindiğimiz bütün sevince karşı, sizin hakkınızda Allaha ne şükran ödeyebiliriz? 10 Sizin yüzünüzü görmek ve imanınızın eksiklerini tamamlamak için gece ve gündüz ziyadesi ile niyaz ediyoruz. 11 İmdi Allah ve Babamız kendisi ve Rabbimiz İsa yolumuzu tarafınıza doğrultsun; 12 ve bizim size sevgimiz olduğu gibi, birbirinize ve bütün insanlara sevgide Rab sizi büyütsün ve artırsın; 13 ta ki Rabbimiz İsanın bütün mukaddesleri ile beraber gelişinde, Allah ve Babamızın huzurunda yüreklerinizi kudsiyette kusursuz sabit kılsın.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.