Yeni Ahit/Markos/13

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 İsa mabetten çıkarken şakirtlerinden biri ona dedi: Muallim, bak, ne biçim taşlar, ne biçim binalar! 2 İsa da ona dedi: Bu büyük binaları görüyor musun? Burada taş üstünde yıkılmadık taş bırakılmıyacak. 3 O, Zeytinlik dağı üzerinde, mabedin karşısında otururken, Petrus, Yakub, Yuhanna ve Andreas kendisinden ayrıca sordular: 4 Bize söyle, bu şeyler ne zaman olacak? Ve bütün bu şeyler tamam olmak üzre iken, alâmet ne olacak? 5 İsa da onlara söylemeğe başladı: Sakının, kimse sizi saptırmasın. 6 Birçokları: Ben oyum, diye benim ismimle gelecekler, ve çok adamları saptıracaklardır. 7 Cenkler ve cenk sözlerini işittiğiniz zaman, sıkılmayın; bunların olması gerektir; fakat daha sonu değildir. 8 Çünkü millet millete karşı, ülke ülkeye karşı kalkacak; yer yer zelzeleler olacak; kıtlıklar olacaktır. Bu şeyler ağrıların başlangıcıdır. 9 Fakat siz kendinizi sakının; sizi meclislere verecekler, havralarda dövüleceksiniz; ve benim yüzümden onlara şehadet olsun diye valiler ve kırallar önünde durdurulacaksınız. 10 Önce bütün milletlere incilin vâzolunması gerektir. 11 Sizi teslim için götürdükleri zaman, ne diyeceğinize evelden kaygı çekmeyin; fakat o saatte size ne verilirse onu söyleyin; çünkü söyleyen siz değilsiniz, ancak Ruhülkudüstür. 12 Kardeş kardeşi, ve baba evlâdı ölüme verecektir, ve evlâtlar ana babaya karşı kalkıp onları öldüreceklerdir. 13 Benim ismimden dolayı herkes sizden nefret edecek; ancak sona kadar dayanan, kurtulacak odur. 14 Ve harap edici mekruh şeyin lâyık olmayan yerde dikildiğini gördüğünüz zaman (okuyan anlasın), o vakit Yahudiyede olanlar dağlara kaçsınlar; 15 ve damda olan aşağı inip evinden bir şey almağa girmesin; 16 tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin. 17 Fakat o günlerde gebe ve emzikli olanların vay başına! 18 Dua edin ki, kışta olmasın. 19 Çünkü o günlerde öyle sıkıntı olacak ki, onun gibisi Allahın halkettiği hilkatin başlangıcından şimdiye kadar ne olmuştur, ne de olacaktır. 20 Eğer o günleri Rab kısaltmasaydı, hiç bir adam kurtulmazdı; fakat seçtiği seçilmişler uğrunda o günleri kısaltmıştır. 21 Eğer biri o zaman size derse: "İşte, Mesih burada", "İşte, orada", inanmayın. 22 Çünkü yalancı mesihler ve yalancı peygamberler kalkıp mümkünse seçilmiş olanları bile saptırmak için alâmetler ve hârikalar yapacaklar. 23 Fakat siz sakının; işte, size hepsini önceden söyledim. 24 Fakat o günlerde, o sıkıntıdan sonra, güneş kararacak, ay ışığını vermeyecek, 25 yıldızlar gökten düşmekte olacaklar, ve göklerde olan kudretler sarsılacaktır. 26 O zaman İnsanoğlunun büyük kudret ve izzetle bulutlarda geldiğini göreceklerdir. 27 Ve o vakit meleklerini gönderecek, ve onun seçtiklerini yerin ucundan ta gökün ucuna kadar, dört yelden toplayacaktır. 28 İmdi incir ağacından mesel öğrenin; onun dalı yumuşayıp yapraklarını sürdüğü zaman, bilirsiniz ki, yaz yakındır. 29 Böylece siz de bu şeylerin vaki olduğunu görünce, bilin ki, o yakındır, kapılardadır. 30 Doğrusu size derim: Bütün bu şeyler oluncaya kadar bu nesil geçmeyecektir. 31 Gök ve yer geçecek, fakat benim sözlerim geçmeyecektir. 32 Fakat o gün yahut o saat hakkında, ne gökteki melekler, ne de Oğul, Babadan başka kimse bir şey bilmez. 33 Sakının, uyanık durun, dua edin; zira o vakit ne zamandır bilmezsiniz. 34 Bu, gurbete giden ve evini bırakıp hizmetçilerine salâhiyet ve her birine işini veren bir adam gibidir ki, kapıcıya da uyanık durmasını emretti. 35 İmdi, uyanık durun; çünkü ev sahibi ne vakit gelecek, akşamlayın mı, gece yarısında mı, horoz öttüğü zaman mı, sabahlayın mı, bilmezsiniz. 36 Yoksa apansız gelip sizi uykuda bulur. 37 Size ne söylüyorsam herkese söylüyorum: Uyanık durun.

Kaynak: Kitab-ı Mukaddes. İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi. 1941  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.