Kişi:Cenab Şahabeddin

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kişi dizini: Ş Cenab Şahabeddin
(1870-1934)
Ayrıca bakınız: Vikipedi maddesi, Commons galerisi. Servet-i Fünûn edebi topluluğundan Tevfik Fikret ile grubun şiir anlayışını yansıtan şair.


Şiirleri[değiştir]

Cenab Şahabeddin'in bütün şiirlerini içeren listedir.[1][2]

Şiir Kitapları[değiştir]


Süreli yayınlarda yayımlanmış şiir iktapları[değiştir]

Şiirin adı Yayımlandığı süreli yayının
İsmi Sayısı Tarihi
Nazîre-i Gazel-i Muallim Īmdâdü'l-Midâd 6 9 Kasım 1885
Gazel (âb uyaklı) - Cenab Şahabeddin Saadet 282 3 Aralık 1885
Nâzire-i Gazel-i Şeyh Vasfî Saadet 308 3 Ocak 1885
Tahmis-i Gazel-i Mu'allim Saadet 326 4 Şubat 1886
Tahmis-i Gazel-i Mu'allim (7 Şubat 1886) Saadet 328 7 Şubat 1886
Tahmis-i Gazel-i Mu'allim (11 Şubat 1886) Saadet 332 11 Şubat 1886
Bir Hazan Âbâd Gördüm Âlemiñ Gülzârını Saadet 343 24 Şubat 1886
Nazîre-i Gazel-i Muallim (6 Mart 1886) Saadet 351 6 Mart 1886
Tahmis-i Gazel-i Mu'allim (15 Mart 1886) Saadet 360 15 Mart 1886
Nazîre-i Gazel-i Muallim (28 Mart 1886) Saadet 370 28 Mart 1886
Saçıyor Safâ Rûh-ı Âliniz Saadet 406 9 Mayıs 1886
O Gözler Saadet 434 10 Haziran 1886
Olur Fer-i Ceberûta Penâh Gözleriñiz Sebat 9 27 Temmuz 1886
Kemâl Beg Efendi Hazretlerine Nazîredir Sebat 10 12 Ağustos 1886
⁠Cânâ! Gülşen 23 12 Ağustos 1886
Gazel ('güldürüyor' redifli) Sebat 11 27 Ağustos 1886
Kârihazâd Sebat 12 11 Eylül 1886
Gazel ('tır baña' redifli)
Nazire (gözleriñ redifli) Armağan Dağarcığı 4 1887
Saadet 623 24 Ocak 1887
:s:Gazel - Mersiye gûne Saadet 1077 14 Temmuz 1888
Bir Daha Muhit 3 1889
Terci'-i Hayâl Mekteb 10 17 Mayıs 1894
Tasvir-i Cânan
Nâle'-i Hasret Mekteb 12 14 Haziran 1894
Gazel (en uyaklı) Hazine-i Fünun cilt 2 numara 1 12 Temmuz 1894
Muhabbet Mekteb 14 12 Temmuz 1894
Gazel (dir uyaklı) Maarif 141 26 Temmuz 1894
Gazel (siz uyaklı)
Gazel (sana redifli) Hazine-i Fünûn 4 2 Ağustos 1894
Gazel (ın uyaklı) Maarif 142 2 Ağustos 1894
Mâfi'l-Bâl Maarif 143 11 Ağustos 1894
Müjde-i Bahar Maarif 144 15 Ağustos 1894
Geldi Sevdâdan Usanmış Gönlüme Sevdâ-yı Nev Hazine-i Fünûn 6 16 Ağustos 1894
Hâb-ı Seherî Hazine-i Fünûn 9 8 Eylül 1894
Zübde-i Macerâ! Hazine-i Fünûn 12 27 Eylül 1894
Temenniyât-ı Hayâliye Mekteb 25 19 Mart 1895
Yâd-ı Şebâb Malûmat 16 10 Ekim 1895
Bir Herem-dîdeden Bir Nev-demîdeye Hazine-i Fünûn 16 10 Ekim 1895
Gül Bûse-i Aşk Hazine-i Fünûn 17 17 Ekim 1895
Bir Garibeye Hazine-i Fünûn 18 24 Ekim 1895
Şi'r-i Nâ-nüvîşte
Gazel Malûmat 18 24 Ekim 1895
Hafriyât-ı Mâzîye
Mürg-ı Siyâh Hazine-i Fünûn 19 31 Ekim 1895
Zavallı Hasta
Cûy-ı Hoşrevân Malûmat 19 31 Ekim 1895
Nısfü'l-Leyl
Meşcere-i Sa'adet Hazine-i Fünûn 20 7 Kasım 1895
Meşgale-i Rûzmerre
Aks-i Mâh
Likâ-yı Hazân Hazine-i Fünûn 21 15 Kasım 1895
Tevdî-i Esrâr Hazine-i Fünûn 22 21 Kasım 1895
Garib Yelpâze Hazine-i Fünûn 23 28 Kasım 1895
Tâyin-i Metâlib Hazine-i Fünûn 24 5 Aralık 1895
Ferzend ü Mâder Hazine-i Fünûn 25 11 Aralık 1895
Benim Kalbim Hazine-i Fünûn 26 19 Aralık 1895
Mechuller Hazine-i Fünûn 27 26 Aralık 1895
Şir'i Mahzûn Mekteb 21 20 Şubat 1896
Büyük Valide
Teşne-i Teb Mekteb 22 27 Şubat 1896
Sâir-Fi'l-Menâm
Muhtazır Mekteb 23 5 Mart 1896
Rîh-ı Âsıf
Bir Mezâr Üstünde Bir Mürg-ı Şikeste Şâhbâl Mekteb 26 26 Mart 1896
Berg-i Hazân Mekteb 27 2 Nisan 1896
Bârân-ı Bahâr Mekteb 28 10 Nisan 1896
İnkisâr-ı Baziçe Servet-i Fünûn 266 16 Nisan 1896
Bes ü Şekvâ Mekteb 29 16 Nisan 1896
Nevrûz Maarif 17 16 Nisan 1896
Mev'îd-i Telakîde Servet-i Fünûn 267 23 Nisan 1896
Aglasam Mekteb 31 30 Nisan 1896
Def-i Keder Mekteb 32 7 Mayıs 1896
Leyâl-i Zâhire Mekteb 33 14 Mayıs 1896
Âb u Ziyâ Servet-i Fünûn 270 14 Mayıs 1896
On Sene Sonra Mekteb 34 21 Mayıs 1896
Son Arzu Servet-i Fünûn 272 28 Mayıs 1896
Gazel (Dil ü cânımda inler dâim efkâr ü hayâlâtım) Mekteb 35 28 Mayıs 1896
Riyâh-ı Leyâl Servet-i Fünûn 273 4 Haziran 1896
Tûhfe-i Reb'iî Mekteb 36 4 Haziran 1896
Bir Saniye Mes'ud Mekteb 37 11 Haziran 1896
Nısfü'l-Leyl Mekteb 38 18 Haziran 1896
Validemin Sesi Servet-i Fünûn 276 25 Haziran 1896
Büyük Validemin Sesi Mekteb 39 25 Haziran 1896
Baş Ucunda Mekteb 40 2 Temmuz 1896
Rü'yâ-yı Yetîm Servet-i Fünûn 277 2 Temmuz 1896
Terâne-i Mehtâb Mekteb 41 9 Temmuz 1896
Dest-i Yâr Servet-i Fünûn 278 10 Temmuz 1896
Makdem-i Yâr
Hayâl-i Râiyâne Mekteb 42 16 Temmuz 1896
Ümîd ü İntizâr Servet-i Fünûn 280 23 Temmuz 1896
Çocuk Sesi Mekteb 43 23 Temmuz 1896
Elhân-ı Nâlân Mekteb 44 30 Temmuz 1896
Yâdigâr Mekteb 45 6 Ağustos 1896
Sürûd-ı Sehhâr Servet-i Fünûn 282 6 Ağustos 1896
Handeler Servet-i Fünûn 284 20 Ağustos 1896
Tarîk-i Rehâ Mekteb 48 27 Ağustos 1896
Çeşm-i Yâr Servet-i Fünûn 287 10 Eylül 1896
Belâ-yı Herem Servet-i Fünûn 287 10 Eylül 1896
Mersiye Mekteb 50 10 Eylül 1896
Rûh-ı Yâr Servet-i Fünûn 288 17 Eylül 1896
Bir Hatıra Mekteb 53 1 Ekim 1896
Şeydâyâne Bir Hayal Mekteb 54 8 Ekim 1896
Hayâl-i Yâr Servet-i Fünûn 291 8 Ekim 1896
Teâdül Servet-i Fünûn 292 15 Ekim 1896
Mâh-ı Nısfü'l-Leyl Mekteb 56 22 Ekim 1896
Yâr-ı Muhayyel Servet-i Fünûn 294 29 Ekim 1896
Mülhime-i Eş'ârıma Mekteb 57 29 Ekim 1896
Dilerim Kalb-i Zârımı Her Ân Servet-i Fünûn 296 12 Kasım 1896
Hayâl-i Mâder Mekteb 60 19 Kasım 1896
Elhân-ı Hazân Mekteb 62 3 Aralık 1896
Şitâ Servet-i Fünûn 303 31 Aralık 1896
Hasbihâl Arasında Mekteb 67 7 Ocak 1897
Kargalar Mekteb 68 14 Ocak 1897
El Ele Mekteb 70 28 Ocak 1897
Seni Dinlerken Mekteb 70 28 Ocak 1897
Mersiye-i Hodgâmâne Mekteb 72 11 Şubat 1897
Levha-i Tahayyül Mekteb 72 11 Şubat 1897
Sevmek İstedikce Mütalâa Nüsha-i Fevkalade 25 Mayıs 1897
Ba'de'l-Gurûb Mütalâa 50 13 Temmuz 1897
Riyâh-ı Mesâ Servet-i Fünûn 332 22 Temmuz 1897
Deniz Kenarında Servet-i Fünûn 334 5 Ağustos 1897
Son Muhabbet Servet-i Fünûn 336 19 Ağustos 1897
Tekâzâ-yı Üslûb Servet-i Fünûn 336 19 Ağustos 1897
İlk Muhabbet Servet-i Fünûn 337 25 Ağustos 1897
Hakîkat-ı Sevda Servet-i Fünûn 339 9 Eylül 1897
Unutulmayan Saniye Servet-i Fünûn 340 16 Eylül 1897
Ba'de't-Telâki Servet-i Fünûn 341 23 Eylül 1897
Ferdâ-yı İftirâk Servet-i Fünûn 342 30 Eylül 1897
Riyâh-ı İlhâm Servet-i Fünûn 343 7 Ekim 1897
Nevrûz-ı İştiyâk Servet-i Fünûn 344 14 Ekim 1897
Sana Dair Servet-i Fünûn 345 21 Ekim 1897
Temâşâ-yı Leyâl Servet-i Fünûn 346 28 Ekim 1897
Temâşâ-yı Hazan Servet-i Fünûn 347 4 Kasım 1897
Elhan-ı Şita Servet-i Fünûn Özel Sayı Kasım 1897
Yakazât-ı Leyliyye Servet-i Fünûn Özel Sayı Kasım 1897
Dehân-ı Yâr Servet-i Fünûn 349 18 Kasım 1897
Mest ü Mütefekkir Servet-i Fünûn 357 13 Ocak 1898
Kable'l-Garâm
Mest ü Müstagrak Servet-i Fünûn 358 20 Ocak 1898
Pür Hüzn ü Heves Servet-i Fünûn 359 27 Ocak 1898
Hatıra-i Yâr Servet-i Fünûn 360 3 Şubat 1898
Nekahet-i Kalbiye Servet-i Fünûn 361 10 Şubat 1898
Saadet Servet-i Fünûn 369 7 Nisan 1898
Yazdıklarıma Karşı Servet-i Fünûn 373 5 Mayıs 1898
Diyojene|Servet-i Fünûn 447 5 Ekim 1899
Şi'rim İçin Servet-i Fünûn 495 23 Ağustos 1900
Giysû-yı Yâr Servet-i Fünûn 501 18 Ekim 1900
Kendim İçin Servet-i Fünûn 502 25 Ekim 1900
Penbe Yelpaze Musavver 177 2 Nisan 1902
Bir Hande Musavver 182 7 Mayıs 1902
Menâkıb-ı Hicrân Musavver 183 14 Mayıs 1902
Hatıra Musavver 153 2 Ekim 1902
Yakazât-ı Aşk Malûmat 355 2 Ekim 1902
İtiraf Malûmat 357 16 Ekim 102
Aheng-i Hayal Malûmat 360 6 Kasım 1902
Kaval Sesi Malûmat 362 27 Kasım 1902
Gözlerin İçin
Menâkıb-ı Hicrân Musavver 174 9 Mart 1903
Melâl-i Bahar Musavver Terakki 18 9 Temmuz 1903
İhdâiyye Demet 1 30 Eylül 1908
Terâne-i Garam Mahasin 1 1908
Tevfik Fikrete Aşiyan 6 15 Ekim 1908
Firkatte Aşiyan 14 17 Aralık 1908
Unutmalıyım! Aşiyan 24 25 Şubat 1909
Ogluma Donanma 1 Mart 1910
Kaside-i Elem İçtihad 26 14 Temmuz 1911
Münâcât İçtihad 30 14 Eylül 1911
Teâvün Ay 1 5 Ekim 1911
Don Juan Servet-i Fünûn 1067 16 Kasım 1911
Mersiye İçtihad 41 28 Şubat 1912
Bûseler Şebtâb 2-17 7 Mart 1912
Bir Mersiye Şehbâl 38 28 Nisan 1912
El Sürmeyin Sakın! Hak Gazetesi İlavesi 3 16 Mayıs 1912
Münacât Rübâb 41 7 Kasım 1912
Münacât Donanma 39 Mayıs 1913
Derviş Büyük Duygu Fevkalade nüsha 23 Temmuz 1913
Firâk Rübâb 73-74 8 Eylül 1913
Terane-i Sabah İctihâd 79 18 Eylül 1913
Akşam Hisleri Donanma 1-49 29 Haziran 1914
Hilâl-i Giryân Donanma 8-56 17 Ağusttos 1914
Tevhid Edebiyat-ı Umûmiye Mecmuası 3 18 Kasım 1916
Hasta Edebiyat-ı Umûmiye Mecmuası 4 25 Kasım 1916
Aşkın Teranesi Payitaht 18-26 20 Şubat 1921
Belde-i Mazi Peyâm-ı Sabah 1033 20 Ekim 1921
Yaz Şarkısı Servet-i Fünûn 1486 5 Şubat 1924
Şairin Kitabe-i Mezarı Servet-i Fünûn 1486 5 Şubat 1924
İhtiyar Çınar Servet-i Fünûn 1496 16 Nisan 1925
Münacât Servet-i Fünûn 1500 14 Mayıs 1925
Senin İçin Servet-i Fünûn 1502 28 Mayıs 1925

Ölümü sonrası yayımlanmış şiirleri[değiştir]

Kaynakça[değiştir]

  1. Şahabeddin, C. (2015). Bütün şiirleri (haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman). İstanbul: Dergâh Yayınları.
  2. Kolcu, Abdurrahman (2005-01-01). ""CENAB ŞAHABEDDİN'İN BÜTÜN ŞİİRLERİ"NE KATKI". Türklük Bilimi Araştırmaları (18): 179–186. ISSN 1300-7874.