Nazîre-i Gazel-i Muallim (6 Mart 1886)

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Nazire-i gazel-i muallim


Olmasınmı gülistân-ı neşve bahşa gârk-ı nûr
feyz-i ruhsârıñla oldı verd-i hamrâ gark-ı nûr
Zülf-i zertârın tararken şâne-i zerrîn ile
Allah allah oldı mir'ât-ı mücellâ gark-ı nûr
Nurdan bir levhâ âsâ sîneni açdıñmelek
Âlem oldı in'ikâsından serâpâ gark-ı nûr
Bezm-i nûşanûşu teşrîf eyleyince sevdigim
Behcet-i aks-i lebiñle oldı sahbâ gark-ı nûr
Seyr-i didârıñla buldı dil füyûz-ı bî-şümâr
Tal'atıñla olsa çokmı tâk-ı minâ gark-ı nûr

Tıbbiye-yi 'askeriyeye mensub
cenab