Nâle'-i Hasret

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Nâle'-i hasret

İhtisâsâtımı, efkârımı âmâlimi sen
itdiñ ey çeşm-i siyeh matem-i hecrinle tebâh
Şeb-i hasret olacak ruhuma tâ haşr kefen
Derd-i aşkıñla ölürsem ey çeşm-i siyeh
Bari kıl hâk-ı ebedhâneme ihdâ-yı nigâh
Derd-i aşkıñla ölürsem ey çeşm-i siyeh


Sevdirüb kendini olca perişân itdin
İhtisâsâtımı efkârımı âmalımı sen
Nûr-ı dîdem, beni sen sonrada giryân itdin
Gözümün nurı gibi hürmet iderken sana ben
Hangi düşmân bana bilmem seni etdi düşman
Gözümün nurı gibi hürmet ederken sana ben

Ölmek üzere yoluna ben seni sevmekte iken
Benden 'ala biliyorken a sitemkâr güzel
ihtisâsatımı efkârımı âmalımı sen
Niçün etdün Niçün etdün beni mahrûm-ı emel
Emel-i vaslın iken gönlüme zevk-i ekmel
Niçün etdün Niçün etdün beni mahrûm-ı emel


Her sözüm her nazarım vaslını itmekde rica
Dâstandır bütün ahvalım ol dîl-hahımdan
Hep o şiddetli hevesle üzüyorsun hâlâ
İhtisâsatımı efkârımı âmalımı sen
Bilmiş ol eyledik efgende ser ey dil-i efgen
ihtisâsatımı efkârımı âmalımı sen

Cenab Şehabeddin

Mekteb - ayraç.png