Yâd-ı Şebâb

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
—1—

O muhabbetler o hasretler o hoş mihnetler
Ey benim hâtıra-i ahd-ı şebâbım nerede?
Kaldı onlar ebediyyü'l-cereyân bir derede
Geliyor yâdıma ammâ yine her meşcerede
O muhabbetler, o hasretler o hoş mihnetler

Ey benim hâtıra-i ahd-ı şebâbım nerede?
Benim evvelki hayâlât-ı gam endâzem
Nerede eski neşâtım? nerede cânânem
Eski eşârım olan zemzezme-i mestânem
Ey benim hâtıra- ahd-ı şebâbım nerede

Benim evvelki hayâlât-ı gam endâzânem
Lâciverdî-i semâdan daha safvetli idi
Hiss ü fikrim o zamanlar ne hararetli idi!
Nevbahâr ayları tarzında şetâretli idi
Benim evvelki hayâlât-ı gam endâzânem

Lâciverdî-i semâdan daha safvetli idi
O zaman cismimi tahrîk eden âsûde hayât
Ne kadar saf idi rûhumda yanan hissiyât
Kalbimi okşayan âmâl ü huzûz u hevesât
Lâciverdî-i semâdan daha safvetli idi

Ne zaman cismimi tahrîk eden âsûde hayat
Şimdi gâh aglatıyor, güldürüyor gâh beni
Neşve-i yekdemine eylemeyip âgâh beni
Ne de sür'at ile terk eyledi eyvâh beni
O zaman cismimi tahrîk eden âsûde hayat!

Şimdi gâh aglatıyor, güldürüyor gâh beni
O muhabbetler, o hasretler, o hoş mihnetler
O telâkîler, o pervâlar, o mahviyyetler
O yeminler, o mevâid, o güzel sohbetler,
Şimdi gâh aglatıyor, güldürüyor gâh beni