Nazîre-i Gazel-i Muallim

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla


Nazire-i Gazel-i Muallim

gözlerim bir dilsitânıñ vâlih ü hayranıdır
bir melek mihmânserâ-yı sinemin mihmânıdıdr

cennet âbâd-ı meseretdir dilim ey ehl-i aşk
çünki dil bir cennetiniñ kâbe-i umrânıdır

çeşmi aldı kabza-i teshîrine
bir meleksîma vücûd ikliminiñ sultanıdır

ehl-i temkin tab-ı hıffet güsteri cennet bilir
meşreb-i tedbirperver âkıliñ mizânıdır

ehl-i gayret bahs-i hikmette tereddüd eylemez
hâce-i erbâb-ı gayret imanıdır

tıbbiye-i askreriyeye mensûb
cenab