Tâmât

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
İyi bilirim ki:
Sâika-i hevesle arz-ı çehre-i acz ü kusûr eden Tâmât'ım pâmâl-i hatâdır. Hadâset-i sinnime bağışlanacaktır.
-Tâmât'ıma birkaç parça hezeyân peyrev olacaktır ki-onlar da yekser türrehâttır.....
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne sekizinci sınıf şâkirdânından
Cenab Şahabeddin
 

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
I. Bir kabristanı temâşa
II. Bir verem kızın hasbihâli yahud yâd-ı mâzî
III. Hilâl-i Seher
IV. Yatıyor!
V. Uyandı!
VI. Hatırımdan çıkar mı?
VII. Firâk-ı Ebedi
VIII. Bir Kırlangıç
IX. Şihâb
X. Güzel Bir Rü'ya
XI. Bir Dağdan İnerken
XII. Gördüm
XIII. Bilmem Kiminçün Ağlarım?
XIV. Mahsûl-i mâtem
XV. Tahassür
XVI. Tesâdüf
XVII. Yine siz!
XVIII. Bir kitâbe-i seng-i mezâr

 

Kaynak:

Şiirleri, Cenab Şahabeddin’in Bütün.. İstanbul: Dergâh Yayınları. s. 23-55
Osmanlıca özgün kopyasına çevrim içi erişim, şiir başlıklarında verilmiştir ancak tüm şiirler tek tek gazetede yayımlanmamış, toplu basımı henüz çevrim içi erişilebilir değildir.

 
Telif durumu:

İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nda yayınlanan bu çalışma devletin uluslararası telif anlaşmalarına taraf olmaması sebebiyle kamu malıdır.