Tahmis-i Gazel-i Mu'allim (7 Şubat 1886)

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tahmis-i gazel-i muallim
-1-


Olsa çokmı ehl-i 'aşkıñ kıblegâhı gözleriñ
Şâme etmiş kendine zülf-i siyâhı gözleriñ
Eyliyor tenzîr ebr altında mâhı gözleriñ
«İltifât eyler îlâhîyûna gâhi gözleriñ »
«ben dahi anlardanım görsün ilâhî gözleriñ»

-2-


Ey melekrû söylemek istermi mâfi'l-bâlimi
Çünkü hüznüm söylüyor efkâr-ı âlü'l-âlimi
Gerçi çeşm-i eşkbârım bildirir ahvâlimi
«Bir nigâh et kalmasun ta'rife hâcet hâlimi»
«Göñlümüñ anlar hafâyasın kemaâhi gözleriñ»

-3-


Cân fedâ omsun hûruñ talât-ı cezzâbına
Âferin ol âfitâbıñ dîde-i pürtâbına
Gösterir sûn-ı hudâyı çünkü 'aşk ashabına
«Bir bakışta hakkı ögrettiñ nazar erbâbına»
«kimden ögrenmiş bu lâhûtî nigâhı gözleriñ»

-4-


Hangi 'aşktır aceb sıdkı taahhüd eylemez
Sıdkını izhâr için 'aşık tereddüd eylemez
Nûr-ı dîdem dil nigâhından tecerrüd eylemez
«Gözleriñ bir lahza göñlümden tebâüd eylemez»
«Göz göz etmiştir dil-i sevdâpenâhı gözleriñ»

-5-


Gûşe-i çeşmiñle etseñ bir nigâhı püritâb
Dil bulur seyrân-ı çeşmânında feyz-i bîhisâb
Eyle allah aşkına dildâneni sey feyzyâb
«Nûr-ı çeşmim bak ne âlî 'âşık ettiñ intihâb»
«Küşte-i müjgânınam olsun mübâhî gözleriñ»

Cenâb