Nâzire-i Gazel-i Şeyh Vasfî

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

nâzire-i gazel-i şeyh vasfî


Meykeşler eder sâgar-ı sahbâya perestiş
Her âşık eder dilber-i ra'nâya perestiş

Bak arz-ı cemâl eyliyor şûh-ı dilârâm
Etmez mi göñül böyle temâşâya perestiş

Yâd eylerek subha kadar vechini yârin
Ettim bu gece ben meh-i garrâya perestiş

Dil secde eder yâr-i vefâkârı görünce
Kim görse eder vech-i dilârâya perestiş

Zülfün tarıyor şâne-i elmas ile cânân
Etmez mi göñül zülf-i mutârraya perestiş

tıbbiye-i askeriyeye mensub
cenâb