Bir Hazan Âbâd Gördüm Âlemiñ Gülzârını

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Gazel


Bir hazan âbad gördüm âlemiñ gülzârını
Bedre tercîh eyledim dehriñ leyâl-ı târımı
Şule-i hikmetle teş'îl eylesin efsürdegân
Söyleyiñ ey ehl-i himmet meşâl-i efkârını
İtiraf-ı cehlider tahkîr eden ehl-i fünûn
Şâir-i hikmetşinâsıñ nükteli eş'arını
Cezbe-i sâmânşikârı âlemi hayran eder
Âfitâb-ı evc-i hüsn arzeylese didârını
Bir semâvî levhâ teşkil eylemiş rûy-ı nigâr
Saçmış, atmış rûyine gîsû-yı anberbârını

Tıbbıye-yi askeriyeye mensub
cenab