Tüm genel günlükler

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Yükleme, silme, taşıma, koruma altına alma, yeni kullanıcı, kullanıcıların yeniden adlandırmaları, erişim engelleme, yönetici hareketlerinin ve botların durumunun tümünün kayıtları. Kayıt tipini, kullanıcı ismini, sayfa ismini girerek listeyi daraltabilirsiniz.

Günlükler
(en yeni | en eski) (50 daha yeni | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör
 • 09.55, 8 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/15 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: 16 SOSYALİST PARTİ'NİN PROGRAMI olan her toplumda bulunması zorunludur. Her sos- yalist parti bu ilkelere dayanır. Bunlar şöyle sıra- lanmaktadır : 1. Üretim, değiş-tokuş, ulaşım, kredi araçları nın kamulaştırılması. 2. Üsi-yapıların sosyalist bir öz ve biçim ka- zanması, 3. İşçi sınıfının bilime dayalı öncülüğünde emekçilerin iktidar olması, baskın ve yöne tici sınıf durumuna gelmesi. 4. Anarşik pazar ekonomisinin yerini, uyu...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 09.52, 8 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/14 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: PARTİ'NİN DAYANDIĞI İLKELER 15 lebilmesi için, çıkarlarıyla emperyalizme bağlı bur- Juva-ağa-bürokrat üçlüsünün geriletici, tutucu ct- kilerine son verilmesi gerektiğini de bilmektedir. Türkiye'nin kapitalist ilişkilerden sıyrılması bu ba- kımdan da gereklidir. B) Düzeni Ancak Emekçilerin İktidarı Değiş tirir. Sosyalist Parti, ilk aşama olarak, emekçi yı- Bınlarımn iktidarında kapitalist olmayan, planh bir kalkınma yolu izlenmesini öngö...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 09.50, 8 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/13 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: 24 SOSYALİST PARTİ'NİN PROGRAMLI ginliklerin kaynağı, ulusal kültürün yaratıcısı ve sosya) ilerlemenin itici gücü olan emekçi halk yı- Bınlarının, hakları, özgürlükleri ve çıkarları için mücadelenin, ashnda ulusumuzun bağımsızlığı, te- me) hakları, çıkarları için mücadele etmek olduğu- nu bilir. Sosyalist Parti, Türkiye'yi yüzyıllardır sö- mürmüş, geri bırakmış olan emperyalist güçlere ve bunların içimizdeki ortaklarına, i...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 09.50, 8 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/12 sayfasını oluşturdu (Sorunlu) Etiket: Sorunlu
 • 09.47, 8 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/11 sayfasını oluşturdu (Metinsiz) Etiket: Metin olmadan
 • 20.09, 6 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/10 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: «Biz yaşamını, bağımsızlığını koru- mak için çalışan emekçileriz. Zavallı bir halkız. Kurtulmak, yaşamak için ça lşan ve çalışmak zorunda olan bir hak kız! Bundan dolayı her birimizin hak- kt vardır, yetkisi vardır. Ama çalışmak la bir hakkı elde ederiz. Yoksa sır! tü yatmak ve hayatımı çalışmadan ge- çirmek isteyen insanların bizim toplu mumuz içerisinde yeri yoktur, hakkı yoktur. O halde söyleyiniz efendiler! Halkçılık toplum dü...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.09, 6 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/9 sayfasını oluşturdu (Metinsiz) Etiket: Metin olmadan
 • 20.09, 6 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/8 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: GİRİŞ 9 Türkiye geri bırakılmış ülkeler arasında, en kölü durumda olanlar arasında değildir. Birtakım alt- yapı kuruluşları vardır; çarpık biçimde de olsa en- düstrileşme yoluna girmiştir; sermaye birikimi ve teknik personel bakımından en geride olanlar dü- zeyinde değildir; doğal kaynakları çeşitli ve zen- gindir. Türkiye emperyalist ilişkilerin ağından kur- tulursa, aradaki farkın, önce daha da büyümesini önleyecek ve giderek bu fark...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.09, 6 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/7 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: 8 SOSYALİST PARTİ'NİN PROGRAMI dönem olacaktır. Birtakım kamulaştırmalar sonu- cunda, ulusal ekonominin düzenleyici, itici ve ba- şarıcı gücü haline gelecek olan kamu kesiminin ağır bastığı planlı ve ( kapitalist olmayan) bir kar- ma sistem uygulanacak, bir hızlı kalkınma yolu izlenecektir. Ve toplumsal yaşantının tüm alanla- rında emekçilerin eliyle ve emekçiler yararına ger- çekleşecek köklü dönüşümler dizisinden geçilerek, eşitlik iç...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.28, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/6 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: GİRİŞ z da kimi yanılgılara düştü, yarın da düşecektir; her yaşayan varlık gibi. Ama savunduğu esas hat doğ- ruluğunu korudu. Başka kurtuluş yolu olmadığı; Türkiye için de, emekçi yığınlarımız için de sosya- lizmden başka çıkış yolu bulunmadığı, olayların mihenginde, her gün daha açıkça ortaya çıktı. Sosyalist Parti 65 yıllık Türkiye Sosyalizmi'nin mirasçısıdır. Türkiye'ye özgü, onun tarihsel koşul larının çizdiği bi...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.28, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/5 sayfasını oluşturdu (İstinsah) Etiket: İstinsah
 • 20.24, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/4 sayfasını oluşturdu (İstinsah: yazım) Etiket: İstinsah
 • 20.23, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/3 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Dizgi - baskı : Hilâl Matbaacılık Koll. Şti.) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.23, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/2 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: SOSYALİST PARTİ PROGRAMI) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.22, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sosyalist Parti Programı.pdf/1 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: SOSYALİST PARTİ YAYINLARI:2 Birinci Basım, Ekim 1975 Her türlü yazışma için : O SOSYALİST PARTİ GENEL MERKEZİ Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No. 112/18 Maltepe - ANKARA O SOSYALİST PARTİ İSTANBUL MERKEZİ Alay Köşkü Cad. No. 13 Sıdıka Batu İş Hanı Kat: 3, No. 303 Cağaloğlu - İSTANBUL) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.20, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Devr-i Süleyman- Kanunide Birinci Viyana Muhasarası.pdf/4 sayfasını oluşturdu (Metinsiz) Etiket: Metin olmadan
 • 20.19, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Devr-i Süleyman- Kanunide Birinci Viyana Muhasarası.pdf/1 sayfasını oluşturdu (Metinsiz) Etiket: Metin olmadan
 • 20.17, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/14 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI Hollay, W. ve Jefferson, T. (1997). The risk society inan age anxiety: Situating fear of erime, The British Jowmal of Sociology, 48, 255-266. Howe, L, (2005). There is nothing to fear but fear itself (and terrorists): Public perception, terrorism and (he workplace. Paper presented to the Social Change in the 2Ist Century Conference. Centre for Social Change Research Oueensland University of” Technology. Hunter, A, (1978). Sumbols afınc...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.17, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/13 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları telefon görüşmesi yaparken 9o13'ünün akşam, yaklaşık 962'sinin ise ertesi gün bu görüşmeleri gerçekleştirdiğini ortaya koymuştur. Örneklemin bu saldırı sonrasında ilk iletişime geçtiği kişiler ise bizim araştırmamızın bulgularından farklı olarak sırasıyla meslektaşları (9628,90), akrabalarından biri (9628,30), eşleri (2623,30) ve arkadaşları (9616.40) olarak bulgulanmış...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.17, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/12 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI göre yakınlarının bir terör saldırısına maruz kalmasından daha fazla endişe etmektedirler. Ankara'da yaşayanlar da kendi içerisinde yaşadıkları muhitler yeniden kodlanarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama sonucunda şehrin daha merkezinde yer alan üst gelir grubu muhitlerde yaşayanların kademe kademe şehrin Gışına doğru ilerleyen orta ve alt gelir grubu muhitlerde yaşayanlardan daha fazla alturistik korku taşıdıkları bu...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.17, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/11 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları kadar geniş bir kaynaktan beslenirler. Bu amaçla bu çalışmada teröre ilişkin kaygı ve korkular alturistik boyutları ile birlikte araştırılıp değerlendirilmiştir. Anketler aracılığıyla toplanan veriler, alturistik terör korkusunu da nispeten ölçmeye çalışan az sayıdaki çalışmalar ve alturistik suç korkusu alanındaki çalışmaların tamamı ile uyumlu olarak, alturistik terör k...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.17, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/10 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI AAlturistik Bir Davranış Olarak İletişim Kurma Çabası Alluristik terör korkusu ve risk algısında iletişim önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Alturistik terör korkusu ve risk algısı ikili bir yapıya sahiptir. Terörü doğrudan veya dolaylı olarak deneyimleyen bireylerin, ailelerinin/yakınlarının terör mağduru olmasına ilişkin kaygı ve korkularının yanı sıra, ailelerinin bu bireylerin mağdur olmalarına ilişki...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.16, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/9 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları doğrudan maruz kalmış olanların bu türden bir olaya bir daha maruz kalabileceklerine ilişkin algılarıyla açıklanabilir. Ancak teröre doğrudan maruz kalma ve kalmama ile telkin davranışı geliştirme arasında görülen farkın çok da yüksek olmadığı (p<0.45), telkin davranışının mağduriyet deneyimiyle çok keskin bir ayrıma uğramadığı gözden kaçırılmamalıdır. Bireylerin ail...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.16, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/8 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI risk algısı ve terör korkusu tarafindan tetiklenen telkin davranışına etki eden sosyodemografik unsurlar, cinsiyet, yaş, çocuk sahibi olma, yaşanılan muhit ve bir terör olayına doğrudan maruz kalmanın gibi unsurlar iken, bu davranışa etki eden diğer unsurlar; mekan, zaman, resmi uyarılar ve aradan geçen zaman gibi unsurlar olarak tespit edilmiştir. Buna göre, kadınlar (X-3,75) erkeklere (X-343) göre ailelerine/ yakınlarına dikkatli...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.02, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/7 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları riskini daha yüksek gördüğünü ortaya koymaktadır |t 6s9;-2,600, p < 05. Bu durum büyük şehirlerin giderek riskli bulunması ve Ankara'nın da bu kategoride yer alması durumuyla açıklanabilir. Ancak alturistik terör korkusu ile yaşanılan şehir arasında anlamlı farklılık bulgulanmamıştır. Aynca, görüşme gerçekleştirilen Katılımcıların da kayda değer bir oranı büyük şehirler...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.02, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/6 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI terör korkusu nedeniyle alışveriş merkezlerinden (1 asy>2,998, p <.05), toplu taşıma araçlarından ft osy-3,175, p <..05), daha önce bir terör eylemini deneyimlemiş olan alanlardan (t ç77> 2.091, p <.05) ve kalabalık alanlardan 14s62,377, p <.05) uzak durma davranışı ile çocuk sahibi olma durumu arasında anlamlı farklılık söz konusudur. Buna göre, çocuk sahibi olanlar (X-3,01) olmayanlara (X-2,57) göre terör saldırılarına maruz k...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.01, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/5 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları Araştırmada katılımcılara kişisel terör risk algısı ve korkularının yanı sıra ailelerine/yakınlarına ilişkin algıladıkları terör riski ve duydukları terör korkusu ayrı ayrı sorulmuştur. Bu kaygı ve korkularının gündelik hayatlarını nasıl etkilediği, herhangi bir davranış değişikliğine gidip gitmedikleri ve yakınlarına ilişkin tutumlarındaki farklılıklar sorgulanmı...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.01, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/4 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI büyümesine paralel olarak belirli oranlarda azaldığını ortaya koymaktadır (Tulloch, 2004, s. 376; Warr ve Ellison, 2000, 5.562; Snedker, 2006, 5.190, Haynes ve Rader, 2015, s.14; Drakulich, 2015, s. 1183; Heber, 2009, s. 269- 270). Ayrıca çocuğun cinsiyetinin yanı sıra mağduru olunmakta korkulan suç türünün de bireylerin alturistik suç korkusu üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (Wozmediano vd., 2017, s. 68...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.01, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/3 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları kaygı, risk ve güvensizlik gibi kavramlar arasındaki farkların gözetilmemesinden kaynaklanan (Fattah, 1993, s. 8-9; Warm, 2000, s. 453) bir kavram karmaşasının varlığını da ortaya koymaktadır. Warr (2000, 6.453), korkuyu, “algılanan çevreye verilen tepki”, “tehlike beklentisinden veya farkındalığından kaynaklanan bir duygu, bir alarm veya dehşet hissi” olarak yakın gelecekteki teh...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.01, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/2 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Tuba GÜN ÇINĞI im individuals. The research is essential in terms of revealing the altruistic dimensions of fear of terrorism and perceived terrorism risk, which is often lacking in the literature. Keywords: Fear of terror, altruistic fear of terror, altruistic Tisk perception, Tecommendation. Giriş Beck'in yıllar önce ifade ettiği gibi bir dünya risk toplumunda yaşıyoruz (20 14, s. 28, 357; 2002a) ve bu riskler her geçen gün artarak ve çeşitlenerek...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 20.00, 5 Eylül 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları.pdf/1 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Hacettepe University Journal of Faculty of Letters Aralık/December 2020 — 37(2), 358-371 doi:1 0.32600/huefd.700607 Hakemli Makaleler — Refereed Articles Geliş Tarihi / Received: 09.03.2020 Kabul Tarihi / Accepted:03.06.2020 Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları" Altruistic Dimensions of Fear of Terror and Perceived Terror Risk Tuba GÜN ÇINGI» Öz İçinde yaşadığımız düny...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 12.15, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/138 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: “Peki, ya bu başların dili de yok!” diye haykırmış. Elebaşı aşağıya doğru eğilmiş: “Canım, dilin size lüzumu yok! Yemesini beceremezsiniz!” Bir üçüncüsü: “Yahu, bu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar!” Elebaşı ona da cevap vermiş: “Siz o gözün de nasıl kullanılacağını bilemezsiniz, vazge- çin ondan da...” Bunun üzerine halk, beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle da- ğılmak üzereyken, aralarında canından bezmiş bi...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 12.14, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/137 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: köşkün bodrumuna kapamışlar. Halk, başına kendi sardırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış; çünkü sırça köşkün adamları, gezdikleri, dolaştıkları yerde, onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri bu- na inandırır, inanmayanları ise bin bir zulüm, bin bir hile ile sustururlarmış. Sırça köşkün de gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yana- ş...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 12.14, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/136 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: nu bulup içerde bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık: “Sırça köşk lazım, anladık, ama bu kadar çok odaya, bu ka- dar hazır yiyiciye ne lüzum var?” diye şöyle bir görünecek ol- muşlar. Üç ahbabın elebaşısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış: “İşte” demiş, “şu odada ben otururum, sırça kö...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 12.14, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/135 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: demki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü ya- pıverelim!” demişler. Yabancıların elebaşısı: “Olmaz... Olmaz... Sırça köşkü yapmak o kadar kolay de- gil... Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın bizi de sırça köşkü olan şehire gidelim!” demiş. Ama halk bırakmamış, “Ne lazımsa verelim, kimselerin memleketinden aşağı kalmak iste- meyiz!” diye direnmiş. Oturup hesabını yapmışlar, hemen işe başlamış...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 12.03, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/130 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: kaya gelmeyeceğini anladılar. Köpekler de, koyunlar elden gi- dince kendilerinin aç kalacaklarını düşünüp gayrete geldiler; hep beraber bu sıska kurtlara saldırdılar. Koçlar başlarını öne eğip iri boynuzlarıyla canavarların üstüne yürürlerken, köpek- ler de bir hayli havlayıp gürültü ettiler. Zaten dermansızlıktan dört ayakları üzerinde zor duran aç kurtların birkaçı gerisinge- riye ormana kaçtı, öbürleri cansız yere serildi. Bu sıra...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.56, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/134 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: mek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar hemşerilerine hizmet etmekten başka şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. So- kaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kömürler küme küme durur, alıcı ile verici aracısız iş görür- müş. Ahbaplar, önceden aralarında sözbirliği ettikleri üzere, s0- kaklarda aylak aylak dolaşıp e...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.56, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/133 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Sırça Köşk Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç arka- daş varmış. Bugünden yarma geçinmek, gittikleri yerlerin bi- rinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeyi de gözlerine kestiremezlermiş, çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün, uzun bir yolculuklan sonra, yüksekçe bir tepede oturup aşağı- daki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar, acaba bu...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.56, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/132 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: ihtiyar koç, ağır ağır mağaranın kapısına doğru yürüdüler, ken- dilerini beklemek üzere orada kalmış olan iki sakat köpeğe yaklaştıkları, henüz kuvvetini büsbütün kaybetmemiş olan boynuzlarını, şimdi karşılarında şaşkın şaşkın uluyan itlerin karınlarına geçirdikleri gibi, ta ilerdeki dereye kadar fırlattılar. Sonra mağaradaki kuzulara dönüp şöyle dediler: “Bu dünyada çobansız da, köpeksiz de yaşanabilirmiş. Ama bunu anlama...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.55, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/131 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Kendi gözlerinde büyüdükçe, koyunları daha da küçük görmeye başlamışlardı. Onlar sadece etleri yenecek, sütleri sa- gılacak mahluklardı: “Biz havlayıp gayrete getirmesek bu sersemler boynuzları- nı bile kullanamazlardı” diyorlardı. “Yanı başımızdaki koca- man ormanda bizim soyumuzdan kurtlar, hatta şu kırtıpil ça- kallar hüküm yürütür, ortalığı kasıp kavururken, bizim bu ça- yırda kuzu gibi yaşamamız ayıp, çok ayıp...” Köp...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.55, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/129 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: peşini kovalayıp köpeklerin yardımı ile yakalasa, bir ağaca sım- kı bağlayıp ilk gelen celebe bu hayvanı teslim etse bile, bu hal ürlerini yıldırmaya yetmiyor, “Sonu kasaba gitmek olduktan sonra, bugün de bir, yarın da bir!” deyip boynuz savuran ko- yunların sayısı günden güne artıyordu. Eh, koyun deyip geçmeyelim. Onların içinde de ne koçlar, ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı bütün koyunlar ço- banla, köpekle yaşamadılar ya! Onl...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.55, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/128 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Koyun Masalı Bir zamanlar iri ağaçlı, uçsuz bucaksız bir ormanın kena- rındaki çayırlıkta, başında çobanı ve köpekleriyle, bir koyun sürüsü yaşıyordu. Çayırın otu her zaman bol ve taze, kenardan akan derenin suyu bol ve temizdi; yazın gölgesine yatacak birkaç gür yap- raklı ağaç, kışın soğuktan kaçıp barınacak kuytu bir mağara, sürünün rahatını tamamlıyordu. Ama koyunların keyfi yolunda değildi. Çobandan şikâyet- leri vardı....) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 11.55, 31 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/127 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: yaslanınca bir solucan kadar küçük kalan bir mahluk dünyaya pençeleri, dişleriyle değil, kafasıyla hâkim oldu. Bulanık hatıra- ları, çeşitli mahlukların on binlerce nesillik değişmelere rağ- men, bilinmeyen yollardan bize kadar ulaşan bu devlerin var- lıklarını bile o meydana çıkardı. Uçsuz bucaksız bir araştırma, bilme isteğiyle her yerleri kurcalayıp eşelerken, o devlerin na- sılsa çürüyüp yok olmamış kalıntılarını buldu. Hayalinde o...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.10, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/126 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: tembel fakat doymak bilmez, bu aptal fakat kuvvetli, bu korkak fakat zalim devlerden kurtulacağı akla bile gelmezdi. Sular on- ların, karalar onlarındı. İlerde zekâ ve bilgisiyle bütün varlıkla- ra hükmünü yürütecek olan insan, henüz yapraklar arasında ürkek ürkek dolaşan ve yere çekine çekine inen avuç içi kadar bir memelinin cevherinde saklıydı. Rakipsiz ve kaygısız sahip oldukları bu dünya üzerinde battal vücutlarıyla ağır ağır dola- şan,...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.10, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/125 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Devlerin Ölümü Çok, çok eski zamanlarda, bundan yüz milyonlarca yıl ev- vel, dünyamız henüz bilginlerin “İkinci devir” adını verdikleri çağlardayken, yeryüzünde birtakım kocaman, korkunç devler yaşamaktaydı. Bugün bildiğimiz hayvanların çoğu o zamanlar daha ortada yoktu. Canlı yaratık olarak denizlerdeki balıklar, birçok kuşlar, pek küçük bazı memeli hayvanlar ve kurbağalar vardı. Bir de bu söylediğimiz devler. Bunlar da çeşit çeşi...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.10, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/124 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: “Ne talihsiz adam!” demiş. “Tam muradına ereceği anda Gözlerini dervişin yüzünden ayırmayan melike: “Sus!” demiş. “Ondan daha talihli insan var mı? Asıl bahti- yar, bir ömür boyunca hasretini çektiği şeye kavuşan değil, ona erişeceğini anladığı anda, saadetinin en yüksek noktasında bir “Ah” diyerek düşüp ölebilendir.” 1946 127) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.10, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/123 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: “Yoksa bir kadının idare ettiği bir memlekette yaşamak sa- na ağır geliyor da, kendin mi bir devletin başına geçmek isti- yorsun? Eğer böyleyse, başına geçtiğin devleti benim kadar, belki benden daha fazla şefkatle, dirayetle idare edeceğini bili- yorum. Söyle, memalikimin* yarısı, hayır, hepsi senin olsun!” Derviş başını kaldırmış, ama gözleri hep yerde cevap ver- MİŞ: “Hayır, melikem, hayır, benim böyle bir derdim, böyle bir dileğim...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.10, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/122 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Melike bunları duyunca büsbütün kederlenmiş. “Memle- ketimde dertli bir insan var da, ben ona derman olamıyorum” düşüncesi içini bir kurt gibi kemirmeye başlamış. Kimseyi zor- lamak, kimsenin yaptığına ettiğine karışıp tedirgin etmek şa- nından olmadığı için, dervişin sarayın karşısında durmasına ses çıkarmamış, ama onun günden güne sararıp solduğunu, gözlerinin daha derine kaçtığını gördükçe, kendisi de eriyip sü- zülmüş....) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.08, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/121 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: muş, gözleri onun gözlerine ilişmiş, sarayına girerken başmabe- yincisine: “Bu adamın bir derdi var, sorun bakalım nedir!” demiş. Başmabeyinci hemen dervişin yanma sokulmuş, o memle- kette insanları bir sözle bile incitmeye izin olmadığı için, tatlı bir sesle: “Derviş, duruşun, bakışın gamlı; içinde sakladığın bir ke- derin mi var?” diye sormuş. Derviş gözlerini yere çevirmiş: “Hayır!” diye mırıldanmış. “Peki, öyleyse...) Etiket: İstinsah edilmemiş
 • 13.00, 30 Ağustos 2022 Kibele Tartışma katkılar, Sayfa:Sırça Köşk.pdf/120 sayfasını oluşturdu (İstinsah edilmemiş: Yeni sayfa: Bir Aşk Masalı Bir zamanlar bir kadın hükümdar tarafından idare edilen bir memleket varmış. Halk burada melikesinden son derece memnunmuş. Çünkü bu genç ve çok güzel kadının, yurdunun insanlarını bahtiyar etmekten başka bir düşüncesi yokmuş. Sa- rayında kapanıp oturacağı ve kendine eş olmak isteyecek yakı- şıklı şehzadeler bekleyeceği yerde, kış demez, yaz demez, memleketin dört bucağını dolaşır, yüzünde keder, halinde dur- gunluk g...) Etiket: İstinsah edilmemiş
(en yeni | en eski) (50 daha yeni | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör