İçeriğe atla

Yardım:Sayfa numaraları

Vikikaynak, özgür kütüphane
Yardım:İçindekiler Sayfa numaraları
Vikikaynak'ta sayfa numaralandırma kılavuzu


Genel bakış

[değiştir]

Vikikaynak transkripsiyonları, numaraları metindeki sayfa sonlarına ihtiyaç duyulmasını engellemek için sayfanın başına ya da sonuna yerleştirir.

Sayfa numaraları Vikikaynak'taki metnin ana gövdesinden ayrılmıştır. Sayfa ad alanındaki sayfalar istinsah edilirken, sayfa numaralarının başlığa ya da dipnota eklenmesi gerekir. Bunun ardından sayfa taramasının tamamlanmış içeriğiyle birlikte Sayfa ad alanında bu numaralar görünür olacaktır, fakat ana sayfada görüntülenmeyecektir.

Fakat sayfa numaralarının uyarlanan çalışmanın dizin sayfasının sayfalar bölümüne dahil edilmesi gerekir. Burada kullanılan sayfa numaraları, Mediawiki:PageNumbers.js sayfasındaki kodu kullanan metnin sol tarafında yer alan bağlantılarla beraber ana ad alanında görünür olacaktır. Bu bağlantıların üzerine gelindiğinde ilgili sayfayı vurgular ve Sayfa ad alanındaki özgün sayfa taramasına bağlantı oluşturur. Bu sebeple, Dizin sayfasında kullanılan bütün sayfa numaralarının mümkün mertebe özgün sayfa numaralandırmasına uygun olması gerekir.

Dizin ad alanındaki sayfa numaraları

[değiştir]
Bkz: Çok dilli Vikikaynak

Dizin sayfa şablonundaki sayfa alanı genellikle <pagelist /> komutu ile doldurulur. Sayfa listesi bağlantılı taramadaki (DjVu ya da PDF dosyası) bütün sayfaları otomatik olarak listeleyecektir. Bu komut orijinal çalışmanın numaralandırmasına sadık kalarak bir tam sayfa listesi üretme amacıyla bir parametre listesi içerebilir.

Sayfa ayarlamak

[değiştir]

Sayfa listesi kullanmanın en temel yolu bir sayfa numarası belirlemektedir. Bu genellikle metnin ilk numaralandırılmış sayfasını ayarlamak için yapılır. Parametre A=B şeklindedir; buradaki A taranmış belgenin sayfası iken B ise görüntülenmesi istenen sayfa numarasıdır. Numara silsilesi belirlenen numaradan itibaren otomatik olarak devam edecektir.


Örneğin, taranmış sayfada 1 numaralı sayfa taramanın onuncu sayfası ise, komut <pagelist 10=1 /> şeklinde olmalıdır. Taranmış çalışmalar nadiren ilk sayfadan başladıkları için bu gereklidir. Sayfa numaralandırma ilk sayfa ayarlandıktan sonra silsile şeklinde devam edecektir, bu nedenle taramanın on birinci sayfası 2, on ikinci sayfası 3... şeklinde olacaktır.

Sayfaların numaralar olarak ayarlanmasına gerek yoktur.

Numerik olmayan sayfa numarasına örnek olarak, <pagelist 7="başlık" /> kodu taramanın yedinci sayfasının sayfa numarası olarak "başlık" kelimesini kullanacaktır.

Bu şekilde numerik olmayan sayfa numaralandırmalarında kelimenin tırnak işaretleri (" ") içerisinde kullanılması gerekir.

Bazı belirli karakterler kullanılamamaktadır, mesela diğerleri arasında "[","]","[[","]]","{{","}}","{","}","(",")",".","'", karakterleri viki işaretleri ile ya da bağlanan metnin yanında görüntülenen sayfa numaralandırmasının inşasında kullanılan dahili söz dizimi ile karıştırılabilir.

Numerik olmayan sayfa numaraları için uzun numerik olmayan diziler (ya da bu havi boşluklar) kullanmaya karşılık bu şiddetle tavsiye edilmektedir.

A=B için değer serisi sağlanıyorsa açıklamaları artan sıra içerisinde sağlanmalıdır (aşağıdakilerle birlikte). Tarif dışı tanımlamalarda güvenle işlenmez.

Aralık ayarlamak

[değiştir]

Sayfa aralıkları bireysel sayfaların yerine kullanılabilir. Parametresi AtoB=C şeklindedir; A taranmış belgedeki aralığın başlangıcı, B aralığın sonu ve C de görüntülenmesi istenen sayfa numarasıdır.


Örneğin, <pagelist 1to9=- /> kodu sayfa listesinin ilk dokuz sayfasını (taranmış belgenin ilk dokuz sayfasına karşılık gelen) bir çizgi olarak ("-") olarak gösterecektir.

Stil ayarlamak

[değiştir]

Sayfa numaralandırma birkaç stilden biri olarak belirlenebilir. Bir stil belirlenmezse, görüntüleme varsayılan olarak normal rakamlarla olacaktır (1, 2, 3 vd.). Bu tarif edildiği gibi sayfa numaralandırma (ya da adlandırma) yöntemleriyle birlikte kullanılır. Tek bir sayfa ayarlamak için A=style kodunu, bir sayfa aralığını ayarlamak için AtoB=style kodunu kullanın.


Örneğin, 10'dan 20'ye kadar olan sayfaları küçük Romen rakamları (ki bazı çalışmaların ilk bölümlerinde yaygındır) ile ile görüntülemek için 10to20=roman kodu kullanılabilir.

Liste stilleri
Stil Etki
roman Numaraları küçük Romen rakamları olarak gösterir (i, ii, iii, vs)
highroman Numaraları büyük Romen rakamları olarak gösterir (I, II, III, vs)
empty Sayfa numaralarını bağlantısız olarak gösterir Bunu kullanmayın Yerine, sayfanın durumunu Metinsiz olarak belirleyin.

Karma ayarlar

[değiştir]

Sayfa listesinde birden fazla parametre karma olarak kullanılabilir. Komutları, her parametrenin farklı bir çizgide olmasını sağlamak için daha açık ve net yapmak faydalı olabilir:

Parametreler tanımlanan sayfa numaralarının artan sırasında sağlanmalıdır.

Parameters must be provided in ascending order of the page numbers being defined.

Örnek 1
<pagelist 1to9=- 10=1 10to20=roman 21=1 />
Örnek 2
<pagelist
1to9=-
10=1
10to20=roman
21=1
/>

Numaralandırılmamış sayfalar

[değiştir]

Basılı sayfa numarası olmayan (sayfadan ya da diğer sayfaların silsilesinden belli olan) hâlâ sayfa listesinde bazı numaralandırma ya da semboller gerektirir, genellikle tire (-) ya da uzun çizgi (–) bu içerikleri barındırmayan sayfaları işaretlemek için kullanılır. Hiçbir sayı ya da sembol gösterilmemişse, önceki sayfalardaki numaralandırma numaralandırılmamış sayfalarda devam edecektir (ya da öncesinde bir silsile yoksa birden başlayacaktır).

Sayfa ad alanındaki sayfa numaraları

[değiştir]

Sayfa ad alanındaki bir sayfayı bağlanırken, sayfa numaraları ve benzer detaylar başlık ya da dipnot bölümüne aktarılmalıdır. Sayfanın başındaki numaralar başlık kısmına, altındaki numaralar ise dipnot kısmına aktarılmalıdır. Bu durum bütün metnin bağlanmasını ve Sayfa ad alanında görünmesini fakat bunların ana ad alanına bağlanmamasını sağlar.

Sayfa numaraları ana pencereye bağlanmamalıdır. Ana penceredeki metin ana ad alanına bağlanacaktır, bu durumda sayfa numaralarının görünmemesi gerekir (sistem tarafından oluşturulan kayan sayfa numaraları hariç).

Düzenleme

[değiştir]

Standart düzenleme teknikleri ve şablonları sayfa numaralarını düzenlemek için kullanılır ve bazı özel şablonlar bunu yapmayı kolaylaştırır.

Sayfa numarası sayfanın solunda ise, olduğu gibi kalabilir. Ortalanmış sayfa numaraları {{center}} ile kullanılabilir. Sağda olan sayfa numaraları için ise {{right}} şablonu kullanılabilir.

Örnek:

s. 1
{{center|352}}
{{sağa hizala|iv.}}

s. 1

352

iv.

Genellikle başlıkta olmakla birlikte, bazı durumlarda sayfa numaraları bölüm başlıkları, bölüm numaraları, tarihler ve diğer detaylar gibi unsurlarla birleşiktir. Bunlar çoğunlukla soldaki, ortadaki ve/ve ya sağdaki öğenin modelini takip eder. Bu düzen {{RunningHeader}} şablonu ile sağlanabilir (kısa olarak {{rh}} şablonu da kullanılabilir).

Bu şablonun genel kullanımı şöyledir: {{RunningHeader| sol | orta | sağ }}.

Örnek:

{{RunningHeader|ii.|Giriş.}}
{{RunningHeader||Son Bölüm|240}}
{{rh|Smith, J|Sayfa Başlığı|123}}
ii.
Giriş.
240
Son Bölüm
Smith, J
123
Sayfa Başlığı

Son örnekte şablonun adının kısaltılmış halinin kullanıldığına dikkat ediniz.

Diğer etkiler mümkün olduğunca yazılı versiyona benzetmek için kullanılabilir. Örneğin, başlıkla birlikte metn

Other effects can be combined to mimic the printed version as much as possible. Örneğin, ek metin efektleri ve tam bir yatay kural içeren çalışan bir başlık şu şekilde oluşturulabilir:

{{RunningHeader||''{{sp|ÖNSÖZ}}''|{{küçük|xiv.}}}}{{rule}}
xiv.
ÖNSÖZ

Beş öğeli başlıklar (genelde sözlükler) {{rh/5}} ile gösterilebilir.

{{rh/5|5|Aa|Terimler Sözlüğü|Aa|6}}
5 Aa Terimler Sözlüğü Aa 6


{{rh/5|2|{{Kısa-büyük harfler|Ch.}} 2.|''Army (Annual) Act'', 1896.||59 {{Kısa-büyük harfler|Vict.}}}}
2 Ch. 2. Army (Annual) Act, 1896. 59 Vict.

Ana ad alanındaki sayfa numaraları

[değiştir]

Bağlama

[değiştir]

Sayfa numaraları ana ad alanında çalışmalar Dizin ve Sayfa ad alanlarından bağlandığı zaman görünürler. Bu sayfa numaraları, her sayfaya tekabül eden metin kısmına yakın olarak metnin soluna doğru kayan bağlantılar şeklinde görünürler. Bağlantılar için kullanılan sayılar ya da semboller Dizin sayfasındaki sayfa listesinden alınır.

Bu sayfa numaraları aşağıdaki ek özelliklere de sahiptir:

  • Metni vurgulama: Fare imleci sayfa numarasının üzerine getirildiğinde, karşılık gelen sayfadan elde edilen metin vurgulanacaktır.
  • Kaynağa bağlantı: Her sayfa numarası Sayfa ad alanındaki karşılık gelen sayfaya bağlantı içerir.
  • Çengeller: Her sayfa numarası bir bağlantı çengeli gibi davranır, böylece html ve viki bağlantıları bağlanan metindeki özel sayfalara geçmek için kullanılabilir. Örneğin, "Kitabım"daki metnin "12" numaralı sayfası [[Kitabım#12]] şeklinde bağlantılanabilir.

Gömülü kodlar

[değiştir]

Sayfa numaralarının, Sayfa ad alanındaki metnin gövdesinde yer almaması gerektiği gibi, ana ad alanındaki metnin içine de doğrudan girilmemesi gerekir. Sayfa numaraları dahil edilirse, bu numaralar kaldırılmalı veyahut sayfa {{numaralı}} şablonuyla etiketlenmeli, böylece diğer kullanıcılar sayfadan kaldırılması gereken numaralar olduğuna dair uyarılmalıdır.

İlgili bakım etiketleri

[değiştir]

İlgili bakım etiketleri şunlardır: