Nutuk/10. bölüm

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
X. BÖLÜM: İÇİNDEKİLER
KISIM
A. Ethem Bey ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi iğfale çalışıyorlardı
B. Çerkes Ethem hükûmetin kanunlarını tanımıyor
C. Demirci Efe de harekete geçiyor
Ç. Reşit Bey orduyu ızlâle teşebbüs ediyor
D. Çerkes Ethem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor
E. Âsi Ethem ve kardeşleri aleyhine harekât-ı fiiliyeye geçilmesini emrettim
F. Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle beraber düşman saflarında lâyık oldukları vaziyeti aldılar
G. Birinci İnönü Zaferi
Ğ. Düşmanlarla teşrik-i mesâi eden Saruhan Mebusu Reşit Bey'in mebusluktan ihracı kararı
H. Ethem ve kardeşleri kâmilen imhâ edilmekten kurtulabilmelerini Refet Paşa'ya medyûndurlar
I. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyor ille pâyitahta gitmek istiyorlardı
İ. Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas ediyor
J. Tevfik Paşa'ya verdiğim resmî ve hususî cevaplar
K. Tevfik Paşa ve rüfekası Anadolu'yu İstanbul Hükûmeti'ne rapta çalışıyor
L. Teşkilât-ı Esasiye Kanununun esas maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim
M. İlk Teşkilât-ı Esasiye Kanunumuzun tarihçesi
N. Hilâfet ve saltanat meseleleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiğim izâhât