İçeriğe atla

Nutuk

Vikikaynak, özgür kütüphane
Nutuk

¤ ¤ ¤ ¤

Gazi Mustafa Kemal
tarafından


1927
 

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
I. Harb-i Umumî'de Anadolu'nun durumu ve halâs çareleri
II. Millî teşkilatların vücuda getirilmesi ve kongreler
III. İstanbul Hükûmeti ile münasebetler
IV. Teşkilât-ı milliyenin yeniden tanzimi
V. Misak-ı Millî ve gelişmeler
VI. Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanması
VII. Dahilî isyanlar ve Şark Cephesi'ndeki gelişmeler
VIII. Muntazam ordu vücuda getirmek kararı
IX. İstanbul Hükûmeti'nin Ankara ile temas arayışları
X. Garp Cephesi'ndeki gelişmeler ve Birinci İnönü Zaferi
XI. Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi
XII. Sakarya Meydan Muharebesi ve müteakip gelişmeler
XIII. Büyük Taarruz ve Başkumandan Muharebesi, Mudanya Konferansı
XIV. Lozan Konferansı ve saltanatın lağvı, hilâfet meselesi
XV. Halk Fırkasını teşkil teşebbüsleri, Lozan Muâhedesi ve müteakip gelişmeler
XVI. Cumhuriyetin ilânı
XVII. Hilâfetin lağvı
XVIII. Cumhuriyete karşı dahili muhâlefet, paşalar mücadelesi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
XIX. Türk gençliğine bıraktığım emanet
XX. Vesikalar

 

Kaynak: Gazi Mustafa Kemal (Ocak 2015) (epub). Nutuk. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları  
Telif durumu:

Bu eser, kültürel öneminden ötürü Türkiye Cumhuriyeti'nde kamuya maledilmiştir ya da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre eserin koruma süresi dolmuştur. Kanun'un 27. maddesine göre:

  • Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder.
  • Sahibinin ölümünden sonra alenileşen (herkesçe bilinir duruma gelen) eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.
  • 12. maddenin birinci fıkrasındaki hallerde (sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde) koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun.
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.