İçeriğe atla

Dostlar Tiyatrosu'nun Yeniden Üretimi Abdülcanbaz'da Yabancılaştırma

Vikikaynak, özgür kütüphane

Kaynakça

[?, ?]. (1973). "Abdülcanbaz Olayı". Toplum. Sayı 56. s. 20-21.

Aslan, Gonca Begüm. (2019). "Türkiye'de Çizgi Roman Sanatının Gelişim Süreci İçerisinde Turhan Selçuk'un Yeri ve Abdülcanbaz". Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Haliç Üniversitesi.

Benjamin, Walter. (2000). Brecht'i Anlamak. İkinci Basım. Çev. Haluk Barışcan-Güven Işısağ. İstanbul: Metis.

Bergman, İbrahim. (1973). "Abdülcanbaz". Toplum. Sayı 56. s. 22.

Brecht, Bertolt. (1977). Hurda Alımı. Çev. Yaşar İlksavaş. İstanbul: Günebakan.

Brecht, Bertolt. (2005). Tiyatro için Küçük Organon. 2. Baskı. Çev. Ahmet Cemal. İstanbul: Mitos-Boyut.

Brecht, Bertolt. (2011a). Epik Tiyatro. 1. Basım. Çev. Kâmuran Şipal. İstanbul: Agora.

Brecht, Bertolt. (2011b). Oyun Sanatı ve Dekor. 1. Basım. Çev. Kâmuran Şipal. İstanbul: Agora.

Candan, Ayşın. (2003). Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro. İstanbul: Bilgi Üniversitesi.

Çelik, Yavuz - Şen, Yavuz. (1999). "Epik Tiyatroda Müzik; Oyun için mi, Oyuna Karşı mı?". Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. Sayı 5. s. 29-35.

"Dostlar Tiyatrosu Elhamra'da 6 Oyunları - Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz (Çalgılı Komedya) [Oyun Broşürü]. (22.12.1972).

Erkal, Genco (1973). "Çizgi-Romandan Sahneye Abdülcanbaz". Özgür İnsan. Sayı 8. s. 50-52.

Erkal, Genco. vd. (Tarihsiz). Abdülcanbaz. (Devlet Tiyatrosu Kütüphanesi'nden sağlanan teksir. Yer numarası: 002328).

Erkoç, Gülayşe. (2002). "1960-1970 Dönemi Tiyatro Hareketleri". Tiyatro Araştırmaları Dergisi. Cilt 13. Sayı 13. s. 1-21.

Esslin, Martin. (1959). "The Brechtian Theatre - Its Theory and Practice". Brecht: A Choice of Evils. London: Eyre & Spottiswoode.

"Genco Erkal ile Abdülcanbaz Üzerine Röportaj". Demir, Fevzi Sabri. (2019). "Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz Çizgi Romanının Türk Tiyatrosuna Uyarlanması". Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

Güçlü, Abdülbâki. vd. (2003). Felsefe Sözlüğü. İkinci Basım. Ankara: Bilim ve Sanat.

Grimm, Reinhold. "Novum Organum'dan Küçük Organon'a". Brecht, Bertolt. (1997). Sanat Üzerine Yazılar. Çev. Kâmuran Şipal. İstanbul: Cem.

İpşiroğlu, Zehra. (2000). Tiyatroda Devrim. 3. Baskı. İstanbul: Mitos-Boyut.

Kesting, Marianne. (1985). Brecht. Birinci Baskı. Çev. Veysel Atayman, Zeynep Özkan. İstanbul: Alan.

Nutku, Özdemir. (2007). Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro. Birinci Basım. İstanbul: Özgür.

Parkan, Mutlu. (2004). Brecht Estetiği ve Sinema. Üçüncü Baskı. İstanbul: Don- kişot.

Pekman, Yavuz. (2010). Çağdaş Tiyatromuzda Geleneksellik. 2. Baskı. İstanbul: Mitos-Boyut.

Pekman, Yavuz. (2012). "Haldun Taner Tiyatrosunda "Yabancılaştırma". Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi. Cilt 0. Sayı 7. s. 16-39.

Sokullu, Sevinç. (1979). Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi. Birinci Baskı. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Şener, Sevda. (2015). Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. Dokuzuncu Baskı. Ankara: Dost.

Todorov, Tzvetan. (1995). Yazın Kuramı. Çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat. İstanbul: Yapı Kredi.

[?, ?]. (1973). "Toplumda Yaşayagelenlerin Simgelenmesi". Toplum. Sayı 56. s. 20-21.

Tunç. Gökhan. (2015). "Çağdaş Türk Edebiyatında Görsel Şiir". Bilig. Sayı 73. s. 249-270.

Willett, John. (2001). Brecht on Theatre - The Development of An Aesthetic. London: Methuen Drama.

Wright, Elizabeth. (1998). Postmodern Brecht. Çev. Ayşegül Bahcıvan. Ankara: Dost.

Yavuz, Metin. "Erdemsizlik ve Abdülcanbaz". https://www.ucuztarih.com/ ucuz-roman/abdulcanbaz-calgili-komedya/. (Erişim Tarihi: 02.04.2020).

Yüksel, Ayşegül. "Dostlar'ın Yirmi Yılına Merhaba". http://www.dostlartiyatrosu.com/tiyatro_yirminci_vil.html. (Erişim Tarihi: 26.03.2020).

Yüksel, Ayşegül. "Türk Sanat ve Yazın Erlerinin Dostlar Mutfağında Tiyatro- ya Dönüştürdükleri Ürünleri", http://www.dostlartiyatrosu.com/tiyatro_yirminci_vil.html. (Erişim Tarihi: 26.03.2020).