Biga Halk Müziği Kültürü: Kültürel Kaynaşmanın Müzikal Yansıması/Sonuç

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Sonuç
  Biga, nüfus yapısı, sosyo-ekonomik özellikleri ve sahip olduğu kültürel çeşitlilik ile Çanakkale’nin bir ilçesi olması yanında Kuzey-Ege/Güney Marmara coğrafi alanındaki en önemli yerleşim birimlerinin başında gelmektedir. Bir geçiş güzergahında olması ve içinde yer alan dinamikleriyle bölgeye sağladığı ekonomik katma değer yanında sosyokültürel olarak da önemli bir yere sahiptir. Bu özellikleriyle bir kent niteliği taşıyan Biga, tarih içinde olgukça yoğun biçimde gerçekleşen göçlerin son durağı niteliğindedir. Başta Kafkaslar ve Balkanlar olmak üzere, tarihsel süreçte siyasi nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalan ve kültürel anlamda birbirinden farklı toplulukların gelip yerleştiği Biga, bu yönüyle Anadolu’nun birleşik-kaynaşık bir kültürel havuzu gibidir. Bu nedenle Biga’yı anlamak veya anlamaya çalışmak, kültürel yapı ve çeşitliliğiyle Rumeli’yi, Balkanlar’ı, Kafkaslar’ı ve en nihayetinde Anadolu’yu anlamak demektir. Yeni yurtlarında kendilerine ve dahası çocuklarına bir gelecek kurmaya çalışan topluluklar, geride bırakmak zorunda kaldıkları değerlerin özlemi ve anılarıyla birlikte, yanlarına bir bakıma en değerli varlıkları olan kültürlerini almışlardı. Çünkü uzun ve çetin geçen yolculuklarda yanlarında taşıyacakları çalgılarının zorluğu yerine zihinlerindeki hikayeler, ezgiler ve şarkıları daha kolay gelecekti. Getirebildikleri kadarını getirenler, yerleşik halkla birlikte yeni bir kültür oluşturmuş, böylece insani değerler etrafında birleşip ortak değerleri paylaşarak yaşamanın ne derece önemli olduğunu göstermişlerdir. Sahip oldukları kültürel çeşitliliği “farklılık” yerine “renklilik” olarak görmüş, bu yönüyle adeta günümüz toplumlarına örnek bir anlayış sergilemişlerdir. Geleneksel kültürlerin hızla kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Biga halk kültürü ve bu kültürü oluşturan en önemli unsurlardan biri olan müzik, bu anlayışı da en güzel biçimiyle yansıtmaktadır.
  Kuzey Ege ve Güney Marmara coğrafi havzasındaki Biga nüfus ve demografik yapısındaki çeşitliliğin müzik kültürüne yansımasıyla bu anlamda önemli bir yerdedir. Çanakkale müzik kültürü, halk müziği ve kültürü özelliklerini tam anlamıyla gösteren Biga müzik kültürü, kendine has özellikleriyle bir yandan özgün bir yapı sergilerken öte yandan kültürel havzasındaki çeşitliliği yansıtır. Yerleşik/Manav olarak bilinen ve Biga’nın tarihindeki en eski yerleşik topluluklar yanında, nüfus açısından en kalabalık yerleşimleri oluşturan Çerkes ve Pomak topluluklar ve yaşadıkları yerler, kültürlerinde var olan müzikal ürünler Biga müzik kültürünün önemli bileşenlerini oluşturur. Her ne kadar, küresel dönüşümün etkileriyle birçok kültür ürünü yanında müziklerin de günden güne kaybolmaya veya bozulmaya başladığı düşünülse de kültürel değerler konusunda duyarlı kişi ve kurumların çabalarıyla günümüze kadar gelen şarkılar, halk ezgileri, oyun müzikleri ve müzikli sözlü gelenek ürünleri, yaşanan ve yaşanmakta olan bu renkli kültürü, tarihi ve sosyolojik boyutuyla yansıtmaktadır.