Tâmât/Bir Kırlangıç

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atlaBİR KIRLANGIÇ[*]

Gel çocugum naz ile
Göklere pervâz ile
Bil ne imiş asmân
Gör ne imiş ulviyân
Çık meh ü kevkeblere
Bak güneşe. hâvere
Âlem-i a'lâyı gör
bid'at-i mevlâyı gör
Kudret-i yezdânı gör
Soñra in insanı gör
Meşcereden seyre dal
Bir dereden âbı al
Bir dereden dane kap
Bir tarafla lâne yap


Bak beşeriñ hâline
Gûş ver akvâline
Gör fıten-i âlemi
Gör hıyel-i âdemi
Añla nedür în ü ân
Meşreb-i nâsûtiyân
Bagdaki sayyâdlar
Şehirde cellâdlar
Mahv ider insanları
İnsanı hayvanları
On paralık sîm içün
Nefsini temsîm içün
Kasd-ı hayât-ı nedîm
Anlara emr-i kâdim
Bir tarafa gitseñ âh
Atf-ı nazar etsen âh
Bir meh-i pâkîzeniñ
Bir meh-i dûşîzeniñ


Mahveder ikbâlini
Irzını, emvâlini
Gasbederek bir denî
Dûzeh eder gülşeni
Haydi uç uç zevk ile
Göklere çık şevk ile
Bul eşini haydi git
Yavrucugun hâsıl et

Tamat - Satır sonu.png