Kur'an/Rahmân Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bu metnin tamamlanmamış olduğu yönünde kuşkular bulunmaktadır. Metni tamamlayarak Vikikaynak'a katkıda bulunabilirsiniz.

1 Rahmân 2 Öğretti Kur'anı 3 Yarattı insanı 4 Belletti ona o güzel beyânı 5 Güneş ve Ay hisablı 6 Çemen, ağaç secdedan 7 Bak şu güzel semaya verdi ona irtifa' vazeyledip mizânı 8 Ki taşmayın mizanda 9 Ve doğru tutun adaletle tartıyı da aksatmayın mizanı 10 Arza da bir tavazu' verdi berayı enam 11 Onda bir meyva, ve ekmamiyle duran nahli benam 12 Ve o çimli dâneler ve o hoşbu' reyhan 13 16 18 21 25 28 32 34 49 65 Şimdi rabbinizin hangi eltafına dersiniz yalan? 14 Fağfur gibi bir salsâlden insanı yarattı 15 Bir maric ateşten de o cannı yarattı 17 Hem iki Meşrikın rabbi hem iki Mağribin rabbi 19 Salmış iki deryayı demâdem çatışırlar 20 Beyinlerinde bir berzah bagyeylemezler bir ân 22 Çıkar onlardan inci ile mercan 23 Şimdi rabinizin hangi eltafına dersiniz yalan? 24 Hem onun denizde akıp giden o münşeâti alemnişan 26 Üzerindeki her kes fanî 27 Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram 29 Ondan dilenir göklerde hem yerde olan «kulle yevmin huve fi şe'n» 30 36 38 40 42 45 51 57 67 71 75 77 Şimdi rabbınızın hangi eltafına dersiniz yalan? 31 Yarın size kalacağınız ey sekalân! 33 Ey cinn-ü insin ma'şeri! Gücünüz yeterse geçin gidin aktarı Arz-u Semadan, geçemezsiniz olmazsa ferman 35 Salınır üstünüze ateşten bir yalın, bir zehir duman, kurtulamazsınız deseniz de el'aman 37 Gök bir yarılıp oluverdi mi bir gül, yağ gibi eriyen, kızaran yanan 39 O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir cânn 41 Tanınır da mücrimler simalarından tutulur perçemlerile ayaklarından 43 İşte bu, mücrimlerin yalan dedikleri Cehennem 44 Olacaklar bununla bir kızgın hamîmin arasında pûyan 46 Rabbının makamından korkan kimseye iki Cennet raygân 47 Şimdi rabbinizin hangi eltâfına dersiniz yalan? 48 Var her birinde envaı bostan, envaı eğsan 50 Onlarda iki kaynak olur revan 52 Onlarda her meyvadan çifte çifte hân 53 55 59 61 63 69 73 Şimdi rabbınızın hangi eltâfına dersiniz yalan? 54 Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan. Her iki Cennetin derimi de yakından 56 O Cennetlerde öyle kasıratüttarf dilberler, ki dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cânn 58 Sanırsın onları yâkut-ü mercan 60 İhsânın cezâsı elbette ihsân 62 Ötelerinden de diğer Cennetan 64 Yağız yeşil ne dilsıtan 66 Bunlar da püsküren çifte şadravan 68 Bunlarda bir meyve, bir başka hurma, bir başka rumman 70 İçlerinde dilber, hayırlı hûbân 72 Cibinliklerde mestur, mahsus hûriyan 74 Dokunmamıştır onlara onlardan evvel İns-ü Cann 76 Kurulmuşlar yeşil refref ve güzel abkarîler üzere şadan 78 Yüce çok yüce rabbının adı onun o celâl, onun o ikram