Kur'an/Vâkıa Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Koptumu o Vakı'a bir 2Olmaz vak'asına yalan diyen dil 3İndirir bindirir 4Yer bir sarsılış sarsıldığı 5Dağlar bir serpiliş serpildiği 6Hepsi dağılıp berhevâ bir hebâ olduğu 7Siz de üç sınıf olduğunuz zaman 8Ki sağda «Ashabı meymene»: Ne «Ashabı-meymene!» 9Solda «Ashabı meş'eme»: Ne «Ashabı -meş'eme!» 10İlerde sabikun, işte o sabikun 1112 Onlar ne'ıym Cennetlerinde mukarrebun 14Biraz da âhirînden 15Murassa' tahtlar üstünde 16Karşı karşıya kurulmuşlar 17Pırlanır etraflarında muhalled evlâdlar 18Kübler ve ibrıklerle me'ıynden bir piyâle 19Ne başları ağrıtılır ondan ne de irer zevâle 20Meyve beğendiklerinden 21Kuş etti istediklerinden 22Huri ıyn 23Saklı inci timsalleri gibi 24İşledikleri amellere mükâfat için 25Ne bir boş lâf işidirler orada ne de bir te'sîm 26Ancak bir kelâm: Selâmen selâm 27Ashabı yemîn ise ne Ashabı yemîn 28Dal bastı kirazlar 29Sıvama muzlar içinde 30Memdud bir saye 31Çağlıyan bir su 32Bir çok meyve 33Ne eksilir, ne men'edilir 34Yüksek düşekler 35Biz etmişizdir de onları yeniden inşa 3637 Kılmışızdır bir yaşıd ebkâri şeyda 38Ashabı yemîn için 1339Bir çok evvelînden 40Ve bir çok âhirînden 41Eshabi şimal ise ne Eshabi şimal! 42Bir semum ve hamîm 43Ve zifirden bir zılli mağmum içinde 44Ne serin ne de kerîm 45Çünkü onlar bundan evvel mütrefîn: Keyflerine düşkün şımarık müsrifîn idiler 46Ve büyük cinayete ısrar ediyorlardı 47Ve diyorlardı ki: Öldüğümüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz vakıt mi? Cidden biz mi mutlak ba'solunacakmışız? 48Ya evvelki atalarımız da mı? 49De ki: Muhakkak bütün evvelîn ve âhirîn 50Lâbüd cem' olunacaklar mikatına ma'lûm bir günün 51Sonra siz, ey sapgın münkirler! 52Lâbüd yersiniz de bir ağaçtan, zakkumdan 53Doldurursunuz da karınlarınızı ondan 54İçersiniz de üstüne o hamîmden 55İçersiniz hüyam ılletine tutulmuş kanmak bilmez develer gibi 56İşte bu onların konuklukları o din günü (ceza günü) 57Biz, yarattık sizi hâlâ tasdık etmiyecek misiniz? 58Şimdi gördünüzmü o döktüğünüz menîyi? 59Sizmi yaratıyorsunuz onu yoksa bizmiyiz yaratan 60Biz takdir ettik aranızda o ölümü ve bizim önümüze geçilmez 61Kılıklarınızı değiştirmek ve sizi bilemiyeceğiniz bir neş'ette inşa etmek üzereyiz 62Her halde ilk neş'eti biliyorsunuz o halde düşünseniz a 63Şimdi gördünüzmü o ekdiğiniz tohumu? 64Sizmi bitiriyorsunuz onu? Yoksa bizmiyiz bitiren? 65Onları elbet bir çöpe çeviriverdik de şöyle geveler dururdunuz: 66Her halde biz çok ziyandayız 67Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!.. 68Şimdi gördünüzmü o içdiğiniz suyu? 69Sizmi indiriyorsunuz onu buluttan yoksa bizmiyiz indiren? 70Dilesek onu acı bir çorak ediverirdik o halde şükretseniza 71bir de gördünüzmü o çakdığınız ateşi? 72Sizmi inşa ettiniz onun ağacını? Yoksa bizmiyiz inşa eden? 73Biz onu hem bir muhtıra kıldık hem de bir istifade: alandaki muhtaclar için 74O halde tesbih et rabbine azîm ismiyle 75Artık yok, o nücumun mevkı'lerine kasem ederim 76ve filhakika o, bilseniz çok büyük bir kasemdir 77ki hakıkaten o bir Kur'ani Kerîmdir 78Öyle bir kitabda ki mahfuz tutulur 79ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez 80Rabbül'âlemînden indirilmedir 81Şimdi bu kelâma siz yağ mı süreceksiniz? 82Ve rızkınızı tekzibiniz mi kılacaksınız? 83O halde haydiseniz'â can hulkuma geldiği vakıt 84ki siz o vakıt bakar durursunuz 85Biz ise ona sizden yakınizdir ve lâkin görmezsiniz 86Evet haydiseniz'â dîne boyun eğmiyecek, ceza çekmiyecekseniz, 87onu giri çevirseniz'â! da'vanızda doğru iseniz 88Amma o mukarrebînden ise 89artık bir revh-u reyhan ve bir Cenneti ne'îm 90Ve amma Eshabi yemînden ise 91artık selâm sana Eshabi yemînden 92Ve amma o tekzib eden sapgınlardan ise 93her halde konukluğu hamîm 94Ve yaslanacağı Cahîmdir 95İşte budur hakikat hakkulyakîn 96Haydi tesbih et Rabbına azîm ismiyle