Kur'an/Kamer Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer 2Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir 3Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır 4Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var 5Bir hikmeti baliga, fakat inzarlar faide vermiyor 6Sen de onlardan yüz çevir, o gün ki çağırıcı görülmedik müdhiş bir şey'e çağırır 7Gözleri düşgün düşgün kabirlerden çıkarlar, sanki çıvgın çekirgeler 8Gibi çağırana koşarak, der ki kâfirler: bu pek zorlu bir gündür 9Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler 10O da nihayet rabbına duâ etti, ben dedi, mağlûbum, hemen nusratını ver 11Bunun üzerine Göğün kapılarını açtık dökülen bir su ile şakır şakır 12Yeri de fışkırtık kaynaklar halinde, derken su birleşti bir emr üzerine ki olmuştu öyle mukadder 13Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar 14Nezaretimizle giderdi o nankörlük edilen zata bir mükâfat olarak 15Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var? 16Ki nasıl azâbım ve inzarlarım? 17Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 18Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım? 19çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar 20İnsanları kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yolar 21Bak nasılmış azâbım ve inzarlarım? 22Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 23Semûd o inzarları tekzib ettiler 24Şöyle dediler: içimizden bir beşere mi tabi' olacağız? Şübhesiz biz o vakıt şaşkınlık içinde kalır ateşlere yanarız 25O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır 26İleride bilecekler o şimarık yalancı kimdir? 27İşte biz onlara bir fitne olmak üzere o Nâkayı (o dişi deveyi) salıyoruz. Onun için gözet onları ve sabırlı ol 28Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir 29Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı 30Fakat bak nasıl oldu azâbım ve inzarlarım 31Çünkü biz üzerlerine tek bir sayha salıverdik, ağılcı çırpısı gibi kırılıp döküle kaldılar 32şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 33Lûtun kavmı o inzarlara yalan dediler 34Biz gönderdik üzerlerine taşlar yağdıran, yalnız Lûtun ailesini necata çıkardık bir sehar 35Tarafımızdan bir ni'met olarak, işte şükredeni böyle karşılarız 36Celâlim hakkı için satvetimizin şiddetini kendilerine ıhtar da etmiş idi, fakat o ıhtarları cidal ile karşıladılar 37Ve onun müsafirlerinden kâm almağa kalkıştılar, biz de gözlerini siliverdik de tadın bakalım dedik azâbımı ve inzarlarımı? 38Ve Celâlim hakkı için bastırıverdi kendilerini bir sabah bir azâbı müstekır 39Tadın bakalım azâbımı ve inzarlarımı 40Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 41Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler 42Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır 43Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var? 44Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar? 45Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler 46Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir 47Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler 48O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar 49Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır 50Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir 51Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen? 52Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir 53Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir 54Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde 55Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında