Kur'an/Kamer Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Yaklaştı Saat, yarıldı Kamer 2 Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir 3 Yalan dediler, hevâlarına uydular, halbuki her emir müstekır 4 Celâlim hakkı için onlara kıssalardan öyleleri de geldi ki onlarda zecredecek haberler var 5 Bir hikmeti baliga, fakat inzarlar faide vermiyor 6 Sen de onlardan yüz çevir, o gün ki çağırıcı görülmedik müdhiş bir şey'e çağırır 7 Gözleri düşgün düşgün kabirlerden çıkarlar, sanki çıvgın çekirgeler 8 Gibi çağırana koşarak, der ki kâfirler: bu pek zorlu bir gündür 9 Onlardan evvel Nuh kavmı tekzib etti yalancı dediler o kulumuza, mec'nun dediler, çok incittiler 10 O da nihayet rabbına duâ etti, ben dedi, mağlûbum, hemen nusratını ver 11 Bunun üzerine Göğün kapılarını açtık dökülen bir su ile şakır şakır 12 Yeri de fışkırtık kaynaklar halinde, derken su birleşti bir emr üzerine ki olmuştu öyle mukadder 13 Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar 14 Nezaretimizle giderdi o nankörlük edilen zata bir mükâfat olarak 15 Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var? 16 Ki nasıl azâbım ve inzarlarım? 17 Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 18 Tekzib etti de Âd nasıl oldu azâbım ve inzarlarım? 19 çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar 20 İnsanları kökünden devrilen hurma kütükleri gibi yolar 21 Bak nasılmış azâbım ve inzarlarım? 22 Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 23 Semûd o inzarları tekzib ettiler 24 Şöyle dediler: içimizden bir beşere mi tabi' olacağız? Şübhesiz biz o vakıt şaşkınlık içinde kalır ateşlere yanarız 25 O zikir aramızdan ona mı bırakıyorlar? Belki o bir şimarık yalancıdır 26 İleride bilecekler o şimarık yalancı kimdir? 27 İşte biz onlara bir fitne olmak üzere o Nâkayı (o dişi deveyi) salıyoruz. Onun için gözet onları ve sabırlı ol 28 Hem haber ver onlara ki su aralarında nevbetle taksim ve her su alış huzur iledir 29 Bunun üzerine sahiblerine bağırdılar o da silâha sarıldı da ayaklarını çırptı 30 Fakat bak nasıl oldu azâbım ve inzarlarım 31 Çünkü biz üzerlerine tek bir sayha salıverdik, ağılcı çırpısı gibi kırılıp döküle kaldılar 32 şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 33 Lûtun kavmı o inzarlara yalan dediler 34 Biz gönderdik üzerlerine taşlar yağdıran, yalnız Lûtun ailesini necata çıkardık bir sehar 35 Tarafımızdan bir ni'met olarak, işte şükredeni böyle karşılarız 36 Celâlim hakkı için satvetimizin şiddetini kendilerine ıhtar da etmiş idi, fakat o ıhtarları cidal ile karşıladılar 37 Ve onun müsafirlerinden kâm almağa kalkıştılar, biz de gözlerini siliverdik de tadın bakalım dedik azâbımı ve inzarlarımı? 38 Ve Celâlim hakkı için bastırıverdi kendilerini bir sabah bir azâbı müstekır 39 Tadın bakalım azâbımı ve inzarlarımı 40 Şanım namına Kur'anı müyesser de kıldık düşünmek için, fakat düşünen mi var? 41 Şanım hakkiçin ali Fir'avne de geldi inzar edici Peygamberler 42 Âyetlerimizin hepsini tekzib ettiler biz de onları öyle bir tutuşla alıverdik ki muktedir bir azîze öyle yaraşır 43 Sizin kâfirleriniz onlardan hayırlımı? Yoksa sizin için kitablarda bir berâetmi var? 44 Yoksa biz yardımlaşır bir cem'iyyetiz mi diyorlar? 45 Her halde o cem'iyyet bozulacak ve arkalarını dönüp gidecekler 46 Daha doğrusu onların asıl mev'ıdi saattir ve o saat daha acı ve daha belâ ve bedterdir 47 Muhakkak ki mücrimler şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler 48 O gün ki yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler tadın ne imiş diye messi Sakar 49 Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır 50 Emrimiz de başka değil birdir, bir lemhi basar gibidir 51 Celâlim hakkiyçin emsalinizi hep helâk da ettik fakat hani düşünen? 52 Bununla beraber işledikleri her şey defterlerdedir 53 Ve küçük büyük hepsi satra geçmiştir 54 Şübhesiz müttekıler Cennetlerde nur içinde 55 Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında