Kur'an/Tûr Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1Kasem olsun o Tura 2Yazılmış bir kitaba 3Ve yayılmış bir verakta 4Ve beyti ma'mûra 5Ve sakfi merfûa 6bahri mescûre ki 7Rabbının azâbı olacak muhakkak 8Yoktur onu hiç bir def'edecek 9O gün ki Sema bir çalkanış çalkanır 10Dağlar da bir yürüyüş yürür 11Vay artık o gün o yalan diyenlere 12Ki onlar daldıkları bir batakta oynayıp duruyorlar 13O gün ki Cehenneme bir kakılış kakılacaklar 14İşte diye: bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş 15Buda mı sihir? Yoksa siz görmüyorsunuz? 16Yaslanın ona bakalım, ister sabredin, ister etmeyin, artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz 17Fakat korunan müttakıler Cennetler, ni'metler içinde 18Rablarının kendilerine verdiği ile zevkyab olmaktadırlar, rabları korumuştur da onları o Cahim azâbından 19Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için 20Dayanarak, sıra sıra dizilmiş a'lâ koltuklara, eş etmişizdir de kendilerine güzel iri gözlü hurîleri 21Ve İyman edenleri ki zürriyyetleri de iyman ile arkalarından gelmiş, zürriyyetlerini kendilerine ilhak etmişizdir, bununla beraber kendilerine amellerinden hiç bir şey eksiltmemişizdir, herkes kazancına bağlıdır 22Birde onlara bir meyve ve içlerinin çekeceği bir et yetiştirmekteyizdir 23Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma 24Bırıl bırıl da üzerlerine döner kendilerine mahsus hizmetciler, sanki sadeflerinde saklı inciler 25Ve ba'zısı ba'zısına dönmüş soruşuyorlardır 26Demektedirler: evet biz bundan evvel ilimizde korkular içinde idik 27Bakınız Allah bize lûtf etti ve bizleri o semûm azâbından korudu 28Evet biz bundan evvel ona duâ ediyor korumasını istiyorduk, hakikat o öyle keremkâr öyle rahîm 29O halde va'z-u tezkire devam et, çünkü sen, rabbının ni'meti hakkı için, ne kâhinsin ne de mecnun 30Yoksa «bir şâir biz ona «reybul menun»u gözetiyoruz» mu diyorlar? 31De ki: gözetin çünkü ben de sizinle gözetenlerdenim 32Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar? 33Yoksa onu (o Kur'anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar 34Haydi onun gibi bir söz getirsinler, doğru iseler 35Yoksa kendileri «lâşey»den mi yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar? 36Yoksa Gökleri ve Yeri mi yarattılar? Hayır iykan ehli değiller 37Yoksa rabbının hazîneleri onların yanında mı? yoksa onlar mı istiylâ etmişler? 38Yoksa onlara mahsus bir merdiven var da ondan dinliyorlar mı? Öyle ise dinleyicileri beyan edecek bir bürhan getirsin 39Yoksa kızlar ona oğullar size öyle mi? 40Yoksa kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi? 41Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? 42Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? fakat o küfredenler kendileri otuzağa düşeceklerdir 43Yoksa onların Allahdan başka bir ilâhları mı var? Allah onların koştukları şirklerden münezzehtir. 44Hem onlar Semadan bir kıt'ayı düşerken görseler, teraküm etmiş bir bulut diyecekler 45O halde bırak onları ta o çarpılacakları günlerine kadar 46O gün ki hiç bir tedbirlerinin kendilerine zerrece faidesi olmıyacaktır ve hiç bir suretle kurtarılmıyacaklardır 47O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler 48Hem rabbının hukmüne sabret çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın, kalktığın sırada rabbına hamd ile tesbih eyle, geceden de 49Tesbih et ona hem de nücumun idbarı sıra