Kur'an/Tûr Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Kasem olsun o Tura 2 Yazılmış bir kitaba 3 Ve yayılmış bir verakta 4 Ve beyti ma'mûra 5 Ve sakfi merfûa 6 bahri mescûre ki 7 Rabbının azâbı olacak muhakkak 8 Yoktur onu hiç bir def'edecek 9 O gün ki Sema bir çalkanış çalkanır 10 Dağlar da bir yürüyüş yürür 11 Vay artık o gün o yalan diyenlere 12 Ki onlar daldıkları bir batakta oynayıp duruyorlar 13 O gün ki Cehenneme bir kakılış kakılacaklar 14 İşte diye: bu sizin o yalan deyip durduğunuz ateş 15 Buda mı sihir? Yoksa siz görmüyorsunuz? 16 Yaslanın ona bakalım, ister sabredin, ister etmeyin, artık hepsi bir, hep yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz 17 Fakat korunan müttakıler Cennetler, ni'metler içinde 18 Rablarının kendilerine verdiği ile zevkyab olmaktadırlar, rabları korumuştur da onları o Cahim azâbından 19 Yeyin için, afiyetler olsun çalıştığınız için 20 Dayanarak, sıra sıra dizilmiş a'lâ koltuklara, eş etmişizdir de kendilerine güzel iri gözlü hurîleri 21 Ve İyman edenleri ki zürriyyetleri de iyman ile arkalarından gelmiş, zürriyyetlerini kendilerine ilhak etmişizdir, bununla beraber kendilerine amellerinden hiç bir şey eksiltmemişizdir, herkes kazancına bağlıdır 22 Birde onlara bir meyve ve içlerinin çekeceği bir et yetiştirmekteyizdir 23 Orada bir peymâne çekiştirirler ki ne bir saçmalama vardır onda ne bir günaha sokma 24 Bırıl bırıl da üzerlerine döner kendilerine mahsus hizmetciler, sanki sadeflerinde saklı inciler 25 Ve ba'zısı ba'zısına dönmüş soruşuyorlardır 26 Demektedirler: evet biz bundan evvel ilimizde korkular içinde idik 27 Bakınız Allah bize lûtf etti ve bizleri o semûm azâbından korudu 28 Evet biz bundan evvel ona duâ ediyor korumasını istiyorduk, hakikat o öyle keremkâr öyle rahîm 29 O halde va'z-u tezkire devam et, çünkü sen, rabbının ni'meti hakkı için, ne kâhinsin ne de mecnun 30 Yoksa «bir şâir biz ona «reybul menun»u gözetiyoruz» mu diyorlar? 31 De ki: gözetin çünkü ben de sizinle gözetenlerdenim 32 Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar? 33 Yoksa onu (o Kur'anı) kendisi uydurmakta mı diyorlar? Hayır kendileri inanmazlar 34 Haydi onun gibi bir söz getirsinler, doğru iseler 35 Yoksa kendileri «lâşey»den mi yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar? 36 Yoksa Gökleri ve Yeri mi yarattılar? Hayır iykan ehli değiller 37 Yoksa rabbının hazîneleri onların yanında mı? yoksa onlar mı istiylâ etmişler? 38 Yoksa onlara mahsus bir merdiven var da ondan dinliyorlar mı? Öyle ise dinleyicileri beyan edecek bir bürhan getirsin 39 Yoksa kızlar ona oğullar size öyle mi? 40 Yoksa kendilerinden bir ücret istiyorsun da cereme vermekten ezilmekteler mi? 41 Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? 42 Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? fakat o küfredenler kendileri otuzağa düşeceklerdir 43 Yoksa onların Allahdan başka bir ilâhları mı var? Allah onların koştukları şirklerden münezzehtir. 44 Hem onlar Semadan bir kıt'ayı düşerken görseler, teraküm etmiş bir bulut diyecekler 45 O halde bırak onları ta o çarpılacakları günlerine kadar 46 O gün ki hiç bir tedbirlerinin kendilerine zerrece faidesi olmıyacaktır ve hiç bir suretle kurtarılmıyacaklardır 47 O zulmedenlere ondan beride de bir azâb vardır velâkin pek çokları bilmezler 48 Hem rabbının hukmüne sabret çünkü sen bizim nezaretimiz altındasın, kalktığın sırada rabbına hamd ile tesbih eyle, geceden de 49 Tesbih et ona hem de nücumun idbarı sıra