Kur'an/Necm Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1O necme kasem ederim indiği dem ki 2Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da 3Ve hevadan söylemiyor 4O sade bir vahiydir ancak vahyolunur 5Ta'lim etti ona kuvveleri şiddetli 6Bir kuvvet sahibi, hemen duruklandı 7Ve o en yüksek ufukta idi 8Sonra yaklaştı da tedellî etti 9«kabe kavseyni ev edna» oldu da 10Verdi kuluna verdiği vahyi 11Gözün gördüğünü kalb tekzib etmedi 12Şimdi siz ona o görüşüne karşı mücadele mi ediyorsunuz? 13Kasem olsun ki o onu bir deha da inişinde gördü 14Sidrei müntehanın yanında 15Ki Cennetül'me'vâ onun yanında 16O dem ki o Sidreyi bürüyen bürüyordu 17Göz, ne şaştı ne aştı 18Vallahi gördü rabbının âyâtından en büyüğünü gördü 19Siz de gördünüz değilmi Lât-ü Uzzayı? 20Üçüncü olarak da menatı uhrayı? 21Size erkek ona dişi öyle mi? 22Bu öyle ise çok hayflı bir taksim 23Onlar hiç bir şey değil sırf sizin ve babalarınızın taktığınız kuru isimler, Allah onlara öyle bir saltanat indirmedi, yalnız zanna ve nefislerin sevdasına tabi' oluyorlar, halbuki rablarından kendilerine doğru yolu gösteren, geldi 24Yoksa varmı insana her kurduğu hulya 25Fakat Allahındır Âhıret ve olâ 26Göklerde nice Melâike vardır da Allah dileyip razıy olduğuna izin vermezden evvel şefaatleri hiç bir şey'e yaramaz 27Evet Âhırete iymanı olmıyanlar Melâikeye dişi adı takıp duruyorlar 28Maamafih ona dair bir bilgileri olduğundan değil sırf zanne tabi' oluyorlar, halbuki zann haktan hiç bir şey'i muğnî olmaz 29O halde bakma sen o bizim zikrimizden yüz çevirip te Dünya hayattan ötesini istemiyen kimselere 30İşte odur onların ılimden irebildikleri gaye, şübhesiz ki rabbın, odur en bilen yolundan sapanı, hem de odur en bilen hidayeti tutanı 31Hem bütün Göklerdeki ve Yerdeki hep Allahındır akıbet kötülük yapanları yaptıklarıyle cezalandıracak, güzellik edenleri de daha güzeliyle mükâfatlandıracak 32Onlar ki günahın büyüklerinden: vebalden, fuhşiyyattan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusur başka, şübhesiz ki rabbın geniş mağfiretlidir, hem sizin her hallerinize a'lemdir, sizi Arzdan inşa ettiği sıra ve sizler analarınızın karınlarında cenînler iken, şimdi nefislerinizi tezkiyeye kalkışmayın odur en bilen müttakı olanı 33Şimdi gördün a? o çevrileni 34Ve biraz verip de dayatıvereni 35Gayb ılmi yanında da artık görüyor mu? 36Yoksa haber mi verilmedi Musânın suhufundaki 37Ve çok vefakâr olan İbrahiminkindeki 38Ki doğrusu bir vizir çeken başkasının vizrini çekecek değil 39Doğrusu insanın sa'yinden başkası kendinin değil 40Ve elbette sa'yi yarın görülecek 41Sonra ona en değerli mükâfat verilecek 42Ve elbette nihayet rabbına gidilecek 43Hakıkat odur güldüren ağlatan 44Hakıkat odur öldüren, dirilten 45Hakıkat odur erkeği dişiyi iki eş yaratan 46Bir nutfeden ekildiği zaman 47Şübhesiz ona aiddir neş'eti uhrâ da 48Hakıkat zengin eden, sermaye veren o 49Ve hakıkat Şi'ranın rabbı o 50Ve fil'vakı' o helâk etti evvelki Âdı 51Ve Semûdu da hiç bırakmadı 52Daha evvel de Nuhun kavmını, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar 53Mü'tefikeyi de Haviyeye attı 54Sardırttı da onlara o sardırdığını 55Şimdi rabbının hangi eltafına şekkedersin? 56Bu işte o evvelki inzarlardan bir inzar 57Yaklaştı yaklaşıcı 58Yoktur ona Allahdan başka açıcı 59Şimdi siz bu kelâma mı teaccüb ediyorsunuz 60ve gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? 61Siz mi kafa tutuyorsunuz hey gafiller? 62Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin