Kur'an/Nûh Suresi

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1 Haberiniz olsun ki biz Nuhu kavmine gönderdik, kavmini inzar et diye, gelmezden evvel onlara bir azâbı elîm. 2 Dedi ki: ey kavmim! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim. 3 Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin. 4 Günahlarınızdan size mağfiret buyursun ve sizi müsemma bir ecele kadar te'hîr eylesin, muhakkak ki Allahın takdir eylediği ecel gelince te'hîr olunmaz eğer bilse idiniz! 5 Dedi ki ya rab! Ben kavmimi gece gündüz da'vet ettim. 6 Fakat benim çağırmam onlara firardan başka bir şey artırmadı. 7 Ve ben onları mağfiret buyurman için her da'vet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve esvablarına büründüler ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler. 8 Sonra ben onları yüksek sesle çağırdım. 9 Sonra hem i'lâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli söyledim 10 Gelin dedim: rabbınızın mağfiretini isteyin, çünkü, o, mağfireti çok bir gaffardır. 11 Bol hayır ile üzerinize semayı salsın. 12 Ve size mallar ve oğullarla imdad eylesin ve sizin için Cennetler yapsın, sizin için ırmaklar yapsın. 13 Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar. 14 Yaratmış iken o sizi tavır tavır bu tavra kadar. 15 Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka tabaka? 16 Kameri kılmış içlerinde bir nur, güneşi de kılmış bir lâmba. 17 Ve Allah yetiştirdi sizi Arzdan nebat tarziyle. 18 Sonra sizi onda geri çevirecek ve çıkaracak sizi bir çıkarış daha. 19 Ve Allah sizin için Arzı bir sergi yapmıştır. 20 Gidesiniz diye ondan geniş geniş yollarda. 21 Nuh dedi ki: Yarab! Ma'lûmun onlar bana ısyan ettiler ve malı ve veledi kendisine hasardan başka bir şey arttırmıyan kimsenin ardınca gittiler. 22 Ve büyük büyük mekre giriştiler. 23 Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler. 24 Ve çoğunu şaşırttılar, sen de zalimleri artırma ancak şaşkınlıkca artır. 25 Bir çok hatîatlarından dolayı suya boğuldular da ateşe atıldılar ve kendilerine Allahın dûnünden yardımcılar bulamadılar. 26 Nuh demişti ki: Yarab, bırakma yeryüzünde kâfirlerden bir deyyar! 27 Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarıyorlar ve nankör, facirden başka da doğurmuyorlar. 28 Yarab! Mağfiret buyur bana, ve babama anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'minîn ve mü'minâta, zalimleri ise artırma ancak helâkça artır.