Kur'an/Meâric Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1İstedi bir sâil bir azâbı ki olacak. 2Kâfirler için yok onu defi' edecek. 3O, mi'racların sahibi Allahdan. 4Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar. 5O halde sabret biraz bir sabri cemîl ile. 6Çünkü onlar onu uzak görürler. 7Biz se onu yakın görürüz. 8O gün ki olur sema' erimiş bir maden gibi. 9Dağlar da atılmış elvan yun gibi. 10Ve bir hısım bir hısıma halini sormaz. 11Birbirlerine gösterilirlerken, mücrim ister ki fidye verse o günün azâbından oğullarını. 12Ve refikasını ve biraderini. 13Ve kendini barındıran fasîlesini. 14Ve Arzda bulunanların hepsini de sonra kendini kurtarsa. 15Hayır, çünkü o salgın bir lezâ, 16etrafı soyan nari ceza' 17Çağırır arkasını dönüp tersine gideni. 18Ve toplayıp toplayıp kasaya yığanı. 19Hâkikat o insan helu' yaradılmıştır. 20Şer dokundumu mızıkcı. 21Hayır dokundumu kıskanç. 22Müstesna ancak o musallîler. 23Onlar ki namazlarına müdavimdirler. 24Ve onlar ki mallarında vardır bir hakkı ma'lûm. 25Hem sâil için hem mahrum. 26Ve onlar ki dîn gününü (ceza gününü) tasdîk ederler. 27Ve onlar ki Rablarının azâbından korkarlar. 28Çünkü rablarının azâbından emîn olunmaz. 29Ve onlar ki apışlarını korurlar. 30Ancak zevcelerine veya milki yemînlerine başka. Çünkü bunda levm olunmazlar. 31Fakat ondan ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşan haşarılardır. 32Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. 33Ve onlar ki şâhidliklerinde dürüstürler. 34Ve onlar ki namazları üzerine muhafızlık ederler. 35İşte onlar Cennetlerde ikrâm olunanlardır. 36Şimdi ne var o küfredenlere ki sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar? 37Sağdan ve soldan fırka fırka. 38Onlardan her kişi na'îm Cennetine sokulacağını ümid mi ediyor? 39Yağma yok, biz onları o bildikleri nesneden yarattık. 40Artık o maşrıklerin, mağriblerin Rabbı için yemîne ne hacet, şübhesiz ki biz elbette kadiriz. 41Onları kendilerinden hayırlısına tedbil edebiliriz ve bizim önümüze geçilmez. 42O halde bırak onları dalsınlar ve oynıya dursunlar tâ o va'd olundukları güne çatacakları deme kadar. 43O gün ki kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki çantalariyle dikmelere (putlara) gidiyorlarmış gibi fırlıyacaklar. 44Gözleri düşgün, kendilerini bir zillet saracak da saracak, o işte onların va'dolunup durdukları gün.