Kur'an/Cin Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1De ki: Vahy olundu bana hakıkat bir takım cinnin dinleyip de şöyle dedikleri: inan olsun biz acâib bir Kur'an dinledik. 2Rüşde irdiriyor, biz de ona iyman eyledik, rabbımıza hiç kimseyi şerik koşmıyacağız. 3Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled. 4Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş. 5Ve doğrusu biz, İns ü Cinn Allaha karşı asla yalan söylemez sanmışız. 6Ve doğrusu İnsten bazı rical, Cinden bazı ricale sığınıyorlardı da onların istiylâlarını artırıyorlardı. 7Ve doğrusu onlar sizin zann ettiğiniz gibi zann etmişlerdi ki: Allah ebedâ hiçbir kimseyi ba's etmiyecek. 8Ve doğrusu biz o Semayı yokladık da onu öyle bulduk ki şiddetli muhafızlar ve şihablarla doldurulmuş. 9Ve doğrusu biz ondan dinlemek için bazı mevkı'lere otururduk fakat şimdi her kim dinliyecek olursa onun için gözeten bir şihab buluyor. 10Ve doğrusu biz bilmeyiz o Arzdaki kimselere bir şer mi irade edilmiştir, yoksa rabları onlara bir hayır mı murad etmiştir. 11Ve doğrusu bizler: bizlerden salih olanlar da var, olmıyanlar da var dilim dilim tarikatler olmuşuz. 12Ve doğrusu biz anladık ki Allahı Arzda acze düşürmemize ihtimal yok, kaçmakla da onu asla âciz bırakamayız. 13Ve doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iyman ettik, her kim o rabbına iyman ederse artık ne hakkı yenmek ne de istiylâ olunmak korkusu kalmaz. 14Ve doğrusu bizler: bizlerden müslimler de var, haksızlar da var, müslim olanlar, işte onlar rüşd-ü savabı arıyanlardır 15Amma haksızlar Cehenneme odun olmuşlardır. 16Ve hakıkat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık. 17Ki onları onun içinde imtihan edelim, her kim de rabbının zikrinden yüz çevirirse o onu gittikçe yükselen bir azâba sokar 18Ve hakıkat mescidler hep Allah içindir, o halde Allahın yanında başka birine duâ etmeyin. 19Ve filhakıka o Allahın kulu kalkmış ona duâ ederken üzerine keçeleneyazdılar. 20De ki ben ancak rabbıma duâ ederim ve ona hiçbir şerik koşmam. 21De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam. 22De ki Allahdan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınacak bulamam. 23Ancak Allahdan ve risalâtından bir tebliğ yapabilirim, her kim de Allaha ve Resulüne ısyan ederse muhakak ki ona Cehennem ateşi var, içinde ebedâ kalmak üzere onlar. 24Nihayet o va'dolundukları şey'i gördükleri vakıt artık bileceklerdir ki yardımcısı en zaıyf ve sayıca en az olan kimmiş? 25De ki: Dirayet ile bilmem, yakın mı o size va'dolunan? Yoksa Rabbım onun için bir uzun gaye mi yapar? 26O bütün gaybi bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık agâh etmez. 27İhtiyar buyurduğu bir Resulden başka, çünkü onun önünden ve ardından râsıdler dizer. 28Bilsin diye, ki onlar rablarının risaletlerini hakkıyle iriştirmişlerdir ve o onların nezdindekini ihata etmiş ve her şeyi sayısiyle ihsa buyurmuştur.