Kur'an/Hâkka Suresi

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1O Hâkka. 2Ne Hâkka? 3Ve ne bildirdi sana dirayetle? Nedir o Hâkka? 4İnanmadı Semud-ü Âd o kariaya. 5Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile. 6Ve amma Âd onlar da ihlâk ediliverdiler bir sarsar rüzgâr, azgın bir fırtına ile 7müsellat etmişti Allah onun üzerlerine yedi gece sekiz gün husûm halinde, köklerini kesmek üzere müstemirren. Bir de görürsün ki o kavmı o müddet zarfında yıkıla kalmışlar. Ve sanki içleri kof hurma kütükleri imişler. 8Bak şimdi görebilir misin onlardan bir bakıyye. 9Firavin de geldi, ondan evvelkiler de, mü'tefikeler de hep o hatâ ile. 10Hep rablarının Resulüne âsî oldular o da onları alıverdi mütezayid bir tutuş (kahir bir kabza) ile. 11Halbuki biz o su tuğyan ettiği vakıt sizi akan gemide taşıdık. 12Onu sizlere bir anid yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye. 13Çünkü sur üfürülüp de bir tek nefha. 14O yer ve dağlar yükletilip arkasından da bir çarpılış çarpıldılar mı bir daf'a. 15İşte o gün o vâkıa vukua gelmiştir. 16Ve Semâ yarılmış o da o gün sarkmıştır, 17Öyle ki melekler, kenarları üzerindedir ve üstlerinde o gün rabbının Arşını sekiz hâmil olur. 18O gün arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. 19İşte o vakıt kitabına sağıyle irdirilmiş olan kimse der ki: ha alın okuyun kitabımı. 20Çünkü ben sezmiştim ki ben kavuşacağım hisabıma. 21Artık o, hoşnud bir hayatta. 22Yüksek bir Cennettedir. 23Divşirimleri yakında. 24Yeyin için afiyet olsun, takdim ettiklerinize mukabil geçmiş günlerde. 25Amma kitabına soliyle irdirilmiş olan da der ki: eyvah keşke erdirilmese idim kitabıma. 26Ve vâkıf olmasa idim ne imiş? Hisabıma. 27nolurdu iş bitiren olaydı o ölüm. 28Hiçbir şey'e yaramadı benden yana malım. 29Mahv oldu benden saltanat-ü sâmanım. 30Tutun onu hemen bağlayın onu. 31Sonra ancak Cahîme yaslayın onu. 32Sonra bir zincirde, ki boyu yetmiş arşın, yollayın onu. 33Çünkü o Allahu Azîmü'ş-şan'a inanmıyordu. 34Ve fukaranın yiyeceğine hiç bakmıyordu. 35Bu gün de ona yok kanı sıcak bir hısım. 36Ne de bir taam, bir «gıslîn» den başka. 37Ki onu kimse yemez hatâkâr canîlerden başka. 38Artık yok, kasem ederim ki gördüklerinize. 39Ve görmediklerinize. 40O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür. 41Ve o bir şâir sözü değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. 42Bir kâhin sözü de değildir, siz pek az düşünüyorsunuz. 43O rabbül'âlemînden bir tenzildir. 44O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı. 45Elbette biz onu ondan dolayı yemîniyle yakalar (kuvvetle tutar hıncını alır)dık. 46Sonra da ondan vetînini (iliğini) keser atardık. 47O vakıt sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız. 48Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için. 49Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmıyanlar var. 50Ve her halde o, kâfirler üzerinde bir hasrettir. 51Ve o hiç şübhesiz hakkulyakîn'dir. 52Haydi tesbih et rabbının azîm ismiyle.