Tarihî belgeler

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Yardım Tarihî belgeler
(Alfabetik olarak dizilmiştir)
 • 1917 Balfour Deklarasyonu - Britanya'nın Yahudilere Filistin'in tahsis edilmesi konusunda Yahudi cemaatine yaptığı bilgilendirme
 • Abdülmecid'in fermanı (Ramazan 1256 - Ekim 1840) - Yahudilere karşı uygulanan kan iftiralarının önüne geçmek için Osmanlı Sultanı Abdülmecid tarafından Ekim 1840 (Ramazan 1256)'ta yayınlanan ferman.
 • Codex Cumanicus - Sözlük-metinler derlemesi. Latin harfleri ile yazılmış ve 81 sayfadan ibaret olan kitabın 13. yüzyıl ortalarından ve 14. yüzyıl ortalarına kadar Hristiyan misyoner ve tacirler tarafından yazıldığı düşünülmektedir.
 • Divân-ı Lügati't-Türk - Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür.
 • Elegeş Yazıtı - Elegeş Yazıtı, Alp Urungu adlı bir Türk beyinin yazıtlı mezar taşıdır. Otuz dokuz yaşında ölen Alp Urungu, yazıtta halkından, oğlundan, devletinden, akrabalarından, sadağından (okluğundan) ve Türk hânından ölüm nedeni ile ayrıldığı için üzüntülerini dile getirmektedir.M.S. 650'li yıllarda dikilmiştir
 • Hipokrat Yemini
 • Irk Bitig - Uygurca fal kitabı
 • Kabusnâme - 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kavuş tarafından Farsça olarak kaleme alınan eser.
 • Kızıl Taş Yazmaları
 • Ksantos Yazıtı
 • Latmos-Pidasa İttifak Metni - Latmos ve Pidasa yerleşimleri arasında,İsa’dan önce 2./3. yüzyıllarda yapılmış bir ittifakın yazılı örneği
 • Ortakent Çivi Yazısı - Ardahan'ın Hanak ilçesinin Ortakent mahallesinde Urartulardan kalma çivi yazısı
 • Orhun Abideleri - Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk Alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Tonyukuk, 720; Köl Tigin, 732; Bilge Kağan, 735 yılında dikilmiştir.
 • Talas Taş Yazmaları
 • Yeşil Cami Kitabeleri - Bursa'daki Yeşil Camiiye ait kitabeler
 • Seyahatname - Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi
 • Safevi Devletinde Ünvanlar - Safevi devleti hükümdarlarının, şehzâdeler ve hanedan kadınların kullandığı ünvanlar

Fihrist sayfalar[değiştir]

Bu bir anlam ayrımı sayfasıdır; benzer başlıklı maddeleri listeler.
Eğer bir Vikikaynak bağlantısından bu sayfaya eriştiyseniz, lütfen kullandığınız bağlantıyı doğru sayfaya yönlendirin.