Irk Bitig

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Irk Bitig kitabının 6. (başlangıç) sayfası

Dikdörtgen çubuğun 4 yüzünden her birine O, OO, OOO, OOOO işaretlerini çizip bu çubuklardan 3 tanesi yere atıldıktan sonra, gelen işaretlerin karşılığındaki 64 metinden birisi okunur.

[1] OO - OO - OO = "Tensi men. Yarın keçe altun örgin üze olurupan mengilüyer men. Ança bilingler. Edgü ol."
[1] OO - OO - OO = "Göğün oğluyum ben. Gündüz gece altın taht üzerine oturup mutluyum ben. Böyle biliniz. İyidir o."
[2] OOOO - OOOO - OOOO = "Ala atlıg yol tengri men. Yarın keçe eşür men. Utru eki yalıg kişi oglın sokuşmiş, kişi korkmiş. 'Korkma' timiş. 'Kut birgey men' timiş. Ança bilingler. Edgü ol."
[2] OOOO - OOOO - OOOO = "Alaca atlı yol tanrısı ben. Gündüz gece koştururum (atımla) ben. Güleryüzlü iki insanoğluna denk gelmiş, insanoğulları korkmuş. 'Korkma' demiş. 'Kut vereceğim ben' demiş. Böyle biliniz. İyidir o."
[3] OOO - OOO - OOO = "Altun kanatlıg talım kara kuş men. Tanım tüsi takı tükemezken taluyda yatıpan tapladukumin tutar men, sebdükimin yiyür men. Antag küçlüg men. Ança bilingler. Edgü ol."
[3] OOO - OOO - OOO = "Altın kanatlı yırtıcı kartalım ben. Tenimin tüyleri büyümemişken, denizde yatarak dilediğimi tutarım ben, sevdiğimi yerim ben. Ondan güçlüyüm ben. Böyle biliniz. İyidir o."
[4] O - O - O = "Ürüng esri togan kuş men. Çıntan ıgaç üze olurupan mengileyür men. Ança bilingler. Edgü ol."
[4] O - O - O = " Ak benekli doğan kuşum ben. Sandal ağacı üzerinde oturarak mutluyum ben. Böyle biliniz. İyidir o."
[7] OO - O - OO = "Er tekleyü kelir. Edgü söz sab elti kelir tir. Ança bilingler. Edgü ol."
[7] OO - O - OO = "Erkek koşarak gelir. İyi söz getirerek gelir. Böyle biliniz. İyidir o."
[8] OOO - OO - O = "Altun başlıg yılan men. Altun kurugsakımın kılçın kesipen özümin yul inintin, başımın yul ebintin tir. Ança bilingler. Yablak ol."
[9] O - OO - OOO = "Ulug er örtenmiş. Katınga tegi kalmaduk, bükinge tegi kodmaduk tir. Ança bilingler. Yablak ol."
[10] OOO - OOOO - OO = "Esnegen bars men. Kamuş ara başım. Antag alp men, erdemlig men. Ança bilingler. Boş bırakılmış."
[11] OOO - OOOO - OOOO = "Sarıg atlıg sabçı, yazıg atlıg yalabaç edgü sab elti kelir tir. Ança biling. Edgü ol."
[11] OOO - OOOO - OOOO = "Sarı atlı sözcü, yağız atlı elçi iyi haber ileterek gelir der. Böyle bilin. İyidir o."
[12] OOO - OOOO - OOO = "Er abka barmiş. Tagda kamılmiş. Tengride Erklig tir. Ança bilingler. Yabız ol."
[12] OOO - OOOO - OOO = "Erkek ava varmış (gitmiş). Dağda düşmüş. "Gökteki kudretlidir" der. Böyle biliniz. Kötüdür o."
[13] OO - OOOO - OOO = "Tengrilig kurtga yurtta kalmış. Yaglıg kamıç bulupan yalgayu tirilmiş, ölümde ozmiş tir. Ança bilingler. Boş bırakılmış."
[33] OOOO - OO - OOOO = "Kidizig subka barmiş. Takı ur, katıdgı ba tir. Ança bilingler, yabak ol."
[33] OOOO - OO - OOOO = "(Adam) Keçe ile suya varmış. "Güçlü vur, katı (sıkı) bağla" der. Böyle biliniz. Kötüdür o."
[35] OOOO - OOO - OOOO = "Er süke barmiş. Yolta atı armiş. Er kugu kuşka sokuşmiş. Kugu kuş kanatınga urup anın kalıyu barıpan öginge kangınga tegürmiş. Ögi kangı ögirer sebinür tir. Ança bilingler, Edgü ol."
[35] OOOO - OOO - OOOO = "Erkek orduya varmış. Yolda atı yorulmuş. Erkek kuğu kuşuna rastlamış. Kuğu kuş kanatlarına vurup onunla uçmuş ve anasına basasına ulaştırmış. "Anası babası sevinmiştir" der. Böyle biliniz. İyidir o."
[37] OOOO - OOO - O = "Bir karı öküzüg bilin biçe kumursga yimiş. Kamşayu umatın turur tir. Ança bilingler, yabak ol."
[46] OOO - OOO - O = "Tebe titigke tüşmiş. Basınu yimiş. Özin tilkü yimiş tir. Ança bilingler, yabak ol."

Kaynakça[değiştir]