Portal:Sovyetler Birliği/Makaleler

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Makaleler / Konuşmalar
Metin Açıklama Yazar Tarih
Rus Halkı İçin! II. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında Rus halkının önemini konu alan konuşmadır. Josef Stalin 24 Mayıs 1945
183 Öğrencinin Orduya Çağrılması Kiev Üniversitesi'nden 183 öğrencinin düzenledikleri toplantı nedeniyle ceza olarak Rus İmparatorluğu ordusuna çağrılmasını konu alan metindir. Vladimir Lenin Şubat 1901
Anayasal Yanılsamalar 1917 yılına ait anayasal hayalleri, özellikle tipik olduğunu düşündüğü üç görüş bazında ele aldığı metindir. Vladimir Lenin Ağustos 1917
Büyük-Rus Ulusal Gururu Üzerine Ruslardaki "ulusal gurur" konusunu ele aldığı ve bu düşüncenin egemenler tarafından çarpıtılıp aslında kapitalizme hizmet ettiğini aktardığı metin. Vladimir Lenin 6 Nisan 1924
Çar Hükümetine S. Y. Witte'nin fabrika müfettişlerine yönelik genelgesine ve 1896 yazında Saint-Peterburg'da gerçekleşen grevlere ilişkin Pravitelstvenny Vestnik'de (Hükümet Güncesi) 19 Temmuz 1896 tarihinde yayınlanmış rapora yanıt olarak yazılmıştır. Vladimir Lenin 25 Kasım 1896
Gerilla Savaşı Gerilla savaşını toptan reddetmeyi eleştirdiği ve bu yöntemi koşullara göre değerlendirilebileceğini belirttiği eserdir. Vladimir Lenin 30 Eylül 1906
İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşçilerin Yozlaştırılması Ruslardaki "ulusal gurur" konusunu ele aldığı ve bu düşüncenin Rusya'daki işçi sınıfı arasında yayılmasının tehlikeli olacağını anlattığı eserdir. Vladimir Lenin 10 Mayıs 1914
İskra ve Zarya Yazı Kurullarının Bir Bildirge Taslağı Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin resmî gazetesi İskra ve Zarya dergisi çeşitli konularda makaleler yayımlamaktaydı. Lenin bu yayınların yazı kurularına bir bildirge taslağı sunmuştur. Vladimir Lenin 1925
Friedrich Engels Friedrich Engels'i, Karl Marx’tan sonra modern proletaryanın en yetkin bilim insanı ve öğretmeni olarak tanımladığı eserdir. Vladimir Lenin 1896
Hareketimizin Acil Görevleri Lenin'in işçi sınıfı hareketinin ve onun partisinin görevlerinin ne olması gerektiği hakkında görüşlerini bildirdiği eserdir. Vladimir Lenin Aralık 1900
Kızıl Ordu'ya Çağrı Lenin'in Mart 1919'da Kızıl Ordu'ya yaptığı konuşmasının metnidir. Vladimir Lenin Mart 1919
Komünizmin İlkeleri Friedrich Engels'in komünizmin ilkelerinin ne olduğunu anlattığı metindir. Friedrich Engels Temmuz 1914-Ocak 1915
Militan Materyalizmin Önemi Üzerine Rusya'daki işçi sınıfı'nın Ekim Devrimi ile birlikte iktidar olabileceğini gösterdiğini, fakat onu kullanmayı henüz öğrenemediğinden bahsettiği, ve iktidar aygıtını kullanmayı öğrenebilmek için materyalizmin sistemli bir şekilde öğrenilmesi gerektiğini savunduğu eserdir. Vladimir Lenin 12 Mart 1922
Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler Aralık 1905'te Moskova'da ortaya çıkan ayaklanmayı ele aldığı ve gerek Rus işçi sınıfının, gerekse onun öncü partisinin çıkaracağı derslerden bahsettiği eserdir. Vladimir Lenin 29 Ağustos 1906
Narodnizmin Ekonomik İçeriği ve Bunun Bay Struve’nin Kitabındaki Eleştirisi Narodniklerin ekonomik sorunları ortaya koyuşu ile Peter Struve'nin yaklaşımı arasındaki farkı ortaya koyduğu ve Narodniklerin geliştirdiği teorileri sistemli bir şekilde eleştirdiği eserdir. Vladimir Lenin 1895
Otorite Üzerine Her türlü otoriteyi reddeden Mihail Bakunin önderliğindeki anarşistlerin görüşlerini eleştirdiği ve proleter devrimin devlet karşısındaki tutumu sorununa ilişkin marksist görüşlere bir temel getiren eseridir. Friedrich Engels Aralık 1873
Partisiz İnsanlar ve Sovyet Gücü Vladimir Lenin'in 1921'de yaptığı konuşmasının metnidir. Vladimir Lenin 1921
Proletarya Diktatörlüğü Çağında Ekonomi ve Politika Ekim Devrimi'nin ikinci yıldönümünde kaleme aldığı ve kapitalizmin ve komünizmin ekonomik sistemlerini tartıştığı eserdir. Vladimir Lenin 7 Kasım 1919
Rus Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım Raboçaya Mysıl adlı gazete etrafında şekillenen düşünceleri eleştirdiği ve onun geri bir akım olduğunu vurguladığı eserdir. Vladimir Lenin 1924
Rus Sosyal-Demokratlarının Görevleri Lenin'in Sibirya'da sürgündeyken 1897 yazında yazdığı ve yayımlandığı yıllarda Rusya'nın bir çok bölgesindeki geniş işçi gruplarına ulaştırılmıştır. Çarlık Rusyası polisi verilerine göre eserin 1898-1905 yılları arasında kitapçığın kopyaları Saint Peterburg, Moskova, Smolensk, Kazan, Orel, Kiev, Vilno, Feodosia, Irkutsk, Archangel, Sormovo, Kovno' ve daha birçok şehirdeki tutuklamalar ve aramalar sırasında keşfedilmiş ve polisin eline geçmiştir. Vladimir Lenin 1898
Sosyal-Demokrat Parti Programının Taslağı ve Açıklaması Eser birleşik, merkezi bir tüm Rusya partisinin kurulmasını amacıyla Saint Peterburg'da faaliyet yürüten İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği'ne ulaştırılması gereken bir not olarak yazıldı. Vladimir Lenin 1924
Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler) Şovenizm konusunu ele aldığı bu konunun sosyalist devrimlerdeki durumunu incelediği eserdir. Vladimir Lenin Nisan 1916
Sosyalizm ve Din Sosyalizm ve din konusunu ele aldığı ve ve Karl Marx'ın din konusundaki tespitlerini savunduğu eserdir. Vladimir Lenin 3 Aralık 1905
Ulusal Sorun Üzerine Eleştirisel Notlar Çarlık Rusyası'ndaki uluslar sorununu ele aldığı Rusya'daki milliyetçiliğin gerici özellikleri üzerine görüşlerini aktardığı eserdir. Vladimir Lenin Kasım-Aralık 1913
Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu III. Enternasyonal'in ikinci kongresi için hazırladığı sömürgecilik ile ilgili görüşlerini açıkladığı eserdir. Vladimir Lenin 26 Temmuz 1920
Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler III. Enternasyonal'in ikinci kongresi için hazırladığı sömürgecilik ile ilgili görüşlerini açıkladığı eserdir. Vladimir Lenin 5 Haziran 1920
Üçüncü Komünist Enternasyonal Lenin'in Üçüncü Komünist Enternasyonal'da yaptığı konuşmasının metnidir. Vladimir Lenin Mart 1919
Parti'ye Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi II. Kongresi'nde ortaya çıkan Bolşevik-Menşevik ayrılığı sonrası Ağustos 1904'te İsviçre'de Lenin'in önderliği altında, 22 Bolşeviğin katıldığı bir konferans yapıldı ve bu konferansta Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi III. Kongresi için çağrı yapıldı. Lenin bu eserinde, bu konferanstaki durumları değerlendirmiş ve partinin politikaları hakkında yorumlar getirmiştir. Vladimir Lenin 1904 Ağustos