Nutuk/15. bölüm/Rauf Bey İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun istikbâlinde bulunamam diyor

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Efendiler, Heyet-i Murahhasa’mız vazifesini ikmâl ettikten sonra, Ankara’ya avdet etmek üzere, yolda bulunuyordu. Herkes Heyet-i Murahhasa’yı yakından takdir etmek için tehalük gösteriyordu. O günlerde idi, Heyet-i Vekile Reisi Rauf Bey, Meclis Reis-i Sanisi bulunan Ali Fuat Paşa ile birlikte, Çankaya ’da nezdime geldiler.

Rauf Bey, ben dedi, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun istikbâlinde bulunamam, müsaade ederseniz, muvâ-salatında, Ankara ’da bulunmamak, daire-i intihâbiyemde bir devir yapmak üzere, Sivas istikametinde seyahate çıkayım.

Rauf Bey’e, bu tarz-ı hareketine bir sebep olmadığını, burada bulunmak, İsmet Paşa’yı bir hükümet reisine yaraşır surette kabul etmek ve vazifesini hüsn-i ikmâl ettiğinden onu şifahen de takdir ve tebrik etmek muvâfık olacağını söyledim.

Rauf Bey, kendime hâkim değilim, yapamayacağım dedi ve seyahate çıkmak hususunda ısrar etti. Heyet-i Vekile Riyâseti’nden istifa eylemesi şartıyla seyahatine muvafakat ettim.