Nutuk/15. bölüm/Rauf Bey muzaffer ordunun başından Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikâyesini anlatıyor

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Rauf Bey, telgrafnamesinde, Sevr Ahidnamesi’nin, Türk milletini ma’rûz kıldığı tecavüzatı ve buna karşı milletin nasıl kıyâm ettiğini ve nasıl yılmaz ve yenilmez ordu teşkil ettiğini ve celâdetkâr kumandanlarımızın sevk ve idâresiyle zaferden zafere yürüdüğünü hikâye ediyor. Rauf Bey, bu hikâyeyi İsmet Paşa’ya, o muzaffer ordunun başından Lozan’a gitmiş olan zata anlatıyor. Rauf Bey, bu muvaffakıyât ve muzafferiyatı, hükümetin istihsal eylediğini ifade edebilmek için de parlak bir cümle bulmuştur: Lozan sulh müzâkerâtının aylardan beri devam ettiğini de işaret ederek işin uzatıldığını imadan men-i nefs edememiştir. Rauf Bey, “ahidnamenin tanzimindeki mesâiden dolayı” Heyet-i Murahhasa’yı tebrik ederken, Mondros Mütarekenamesi’nden başlayarak, bütün inkılâbımızın bir hulâsasını yapmak suretiyle Heyet-i Murahhasa’ya, tanzim ettikleri ahidnamenin nasıl ve ne olduğunu da anlatmak gayretine düşmüştür. Bir kelime-i teşekkürü ihtivâ etmeyen bu yazıların manasını anlamak, dikkat ve tetkik erbâbınca elbette güç değildir.