Nutuk/15. bölüm/Fethi Bey'in riyâsetindeki Heyet-i Vekile istifa ediyor

Vikikaynak sitesinden
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Heyet-i Vekile ile Çankaya’da, akdettiğimiz ictimâı müteakib, yazıp müşterek imza ile bana tevdî ettikleri istifaname şu idi:

Riyâset-i Celîleye

Türkiye Devleti’nin, karşısında bulunan dahilî ve haricî vezâif-i mühimme ve müşkileyi sühûletle intâca muvaffak olması için gayet kuvvetli ve Meclis’in müzaheret-i tâmmesine mazhar bir Heyet-i Vekile’ye ihtiyacı kat’î bulunduğu kanaatindeyiz. Binâenaleyh Meclis-i Âli’nin her suretle itimat ve müzaheretine müstenid bir Heyet-i Vekile’nin teşekkülüne hizmet etmek maksadıyla istifa eylediğimizi kemâl-i hürmetle arz eyleriz efendim.

Efendiler, bu istifaname, 27 Teşrinievvel 1923 Cumartesi günü öğleden sonra saat birde taht-ı riyâsetimde ictimâ eden Fırka heyet-i umumiyesine bildirildikten sonra saat beşe doğru küşâd olunan Meclis’te resmen okunmuştur.