Nutuk/12. bölüm/Muhâlif grubun meclisteki faaliyeti

Vikikaynak, özgür kütüphane
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Muhterem Efendiler, muhâlif grubun Meclis’teki faaliyeti, bizi biraz daha kendisiyle iştigal ettirecektir. İkinci Grup unvanını takınan muhâlif hizip, menfî mukavemetlerini, uzun müddet tecrübe etti. İcra Vekillerinin suret-i intihâbına dair 8 Temmuz 338 tarihli kanunla İcra Vekillerinin ve İcra Vekilleri Reisi’nin doğrudan doğruya Meclis’çe rey-i hafî ile intihapları temîn olundu. Bu suretle, İcra Vekilleri Riyâseti’nden, bi’l-fiil uzaklaştırılmış olduğum gibi, vekillerin de benim göstereceğim namzetler meyânından intihap olunması kaydı ref’ edilmiş oldu.